ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شنبلیله

تعبیر خواب شنبلیله

تعبیر خواب شنبلیله

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

شنبلیله گیاهی است بد طعم و نازیبا، اما بسیار پرخاصیت. شنبلیله گیاهی است که وجودش به تنهایی اساسی و قابل استفاده نیست؛ اما در بیشتر غذاهایی که با سبزی تهیه می شود، از آن استفاده می کنند و وجودش را ضروری و مفید می دانند.

تعبیر کلی شنبلیله در خواب

لذا معبران خوش ذوق و آگاه آن را به ناصح و راهنما و دلیل و مربی خشن و دلسوز تعبیر کرده و نوشته اند.

  • شنبلیله معرف کسی است که با زبان تلخ خود انسان را نصیحت می کند، شماتت و ملامت می کند و شنونده را هرکس هست، از خود می رنجاند؛ لیکن دلسوز و مهربان است و خیر و صلاح ما را می خواهد.

تعبیر دیدن شنبیله در خواب

اگر در خواب شنبلیله ببینیم، چه بخوریم، چه بخریم، چه پاک کنیم و چه از مزرعه بچینیم و یا کسی به ما بدهد، فرق نمی کند، تعبیر یکسان دارد و نشان آن است که چنین کسی در مسیر زندگی ما ظاهر می شود که البته وجودش مغتنم است.

تعبیر دیدن شنبیله در خواب جوانان

اگر دختر و پسر جوانی در خواب خود شنبلیله ببینند، ناصح تلخ زیان و خشن اما دلسوز پدر و مادر آنهاست.

تعبیر دیدن شنبیله در خواب زن جوان

برای زن جوان که شنبلیله در خواب ببینند، مادرشوهری است که زبانش او را آزار می دهد و نیش می زند، اما در واقع خیر او را می خواهد.

تعبیر دور ریختن شنبیله در خواب

اگر زنی در خواب ببیند سبزی پاک می کند، اما شنبلیله آن را بر می دارد و دور می ریزد، با مادرشوهرش اختلاف پیدا می کند که کارشان به افتراق و جدایی می رسد.

  • این خواب می گوید اگر عروس و مادرشوهر با هم زندگی می کنند، از یکدیگر جدا می شوند.

تعبیر خوردن شنبیله در خواب

اگر در خواب ببینید به هر عنوانی شنبلیله دارید و یا می خورید، دوست، مربی و یا نصیحت گویی در مسیر زندگی شما پیدا می شود که خیر وصلاح شما را می خواهد. شما نیز از او حرف شنوی و اطاعت دارید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب