ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

5 + 4 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شن، ماسه و ریگ

تعبیر خواب شن، ماسه و ریگ

تعبیر خواب شن و ماسه و ریگ

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

شن اگر ریز و نرم باشد، ماسه نامیده می شود.

  • ماسه در خواب وبال و گرفتاری است؛ به خصوص اگر ماسه روی زمین ریخته باشد و بیننده خواب بخواهد از روی آن بگذرد و پایش در ماسه فرو رود؛ به طوری که اثر پایش باقی بماند.
  • این حالاتی است که گرفتاری را شدیدتر می کند. یعنی خود شن نرم یعنی ماسه گرفتاری و ابتلاست.
  • اگر روی زمین ریخته باشد و شما از آن بگذرید، و بال شدیدتری است. اگر جای پایتان روی آن بماند، بدتر است

اگر شن درشت باشد «ریگ» نامیده می شود.

  • ریگ در خواب پول است و معبران به خصوص ریگ را به سکه تعبیر کرده اند.
  • چنانچه در خواب ببینیم شن درشت یعنی ریگ را روی زمین جمع می کنیم، به همان مقدار و میزان پول سکه عایدمان می شود.

این تعبیر ابن سیرین علیه الرحمه است. یعنی تعبیری که در قرن دوم هجری انجام گرفته که البته در آن زمان سکه ارزنده بود.

امروز جمع کردن سکه هر قدر زیاد باشد، حتی به اتلاف وقت نمی ارزد. پس تعبیر فوق را این طور اصلاح می کنیم که پولی عاید بیننده خواب می شود؛ چه مسکوک و چه کاغذی.

تعبیر خواب جمع کردن شن

اگر در خواب ببینید از کف جوی و یا نهر و یا از زیر آب روان ریگ و شن جمع می کنید و از زیر آب شن ها را بالا می آورید، خوابتان می گوید به تزویر و نیرنگ و حقه بازی و ریا پولی به چنگ می آورید.

  • در این حالت اگر آن آب گل آلود باشد، جمع آوری پول موجب غم و اندوه بیننده خواب می شود که لذت داشتن و تحصیل پول را از بین می برد.

تعبیر خواب پرتاب کردن شن

اگر در خواب ببینید از زمین شن بر می دارید و پرتاب می کنید و می خواهید با آن شن و ریگ و سنگ چیزی یا کسی را هدف قرار دهید، نشان آن است که در راه انجام کاری عبث و بیهوده مال خود را هدر می دهید.

تعبیر خواب ماسه و شن در جیب

اگر در خواب ببینید در جیب خود ماسه دارید، پولی که دارید وبالتان می شود و برای شما غم و اندوه می آورد.

  • اگر در آن حالت ریگ و شن در جیب ببینید، تعهدی می پذیرید که سنگینی آن بیشتر از قدرت شماست و روی زندگیمان اثر می نهد.
  • اگر شن و ریگی که در جیب دارید بیرون بریزید و با جیب شما سوراخ باشد و شن و ریگ به زمین بریزد، مالتان را تلف می کنید و یا به علتی زبان می بینید.

اگر در خواب ببینید شن و ریگ به کسی می دهید، به او سود می رسانید و خودتان دچار زیان و خسران می شوید و اگر در خواب ببینید دیگری به شما شن می دهد، او به شما سود می رساند و خودش متضرر می گردد.

اگر در خواب ببینید مقداری شن ریز و درشت در اختیار دارید، به کاری پر مشغله و در عین حال پردرآمد مشغول می شوید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب