ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شمعدان

تعبیر خواب شمعدان

تعبیر خواب شمعدان

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

شمعدان خانه و خانواده ماست که روشنایی زندگیمان از آن مایه می گیرد. مادر ما آنجاست. همسر ما آنجاست و فرزندمان آنجاست و بالاخره در آنجاست که آرامش می یابیم و آسایش می کنیم و تامین داریم.

شمعدان به دو طریق اشاره به خانه و خانواده دارد:

 1. اگر شمعدان چند شاخه باشد، گویای افراد خانواده است که بر یک اصل و ریشه استقرار دارند و دور هم جمع شده اند؛ به هم روشنی میدهند و از هم روشنی می گیرند.
 2. اگر شمعدانها تک شاخه باشد، باز هم مرکزیتی است که روشنی بخش می باشد و باز تمام افراد خانواده گردش جمع می آیند و از آن روشنی میگیرند و در روشناییش استقرار و آرامش می یابند.

تعبیر خواب شمعدان مجلل

حال اگر شمعدان مجلل و با شکوه باشد، خانه و خانواده ای خوب خواهیم داشت و نشان آن است که وضع مالی ما بهبود خواهد یافت و از جهت همسر و فرزند نیز خیالی آسوده خواهیم داشت.

 • چنانچه شمعدان خرد و محقر و فقیرانه باشد، تعبیر خلاف آن است که گفته شد.

تعبیر شمعدان در خواب به زن

برخی از معبران نوشته اند شمعدان زن است.

 • اگر نقره ای باشد، زنی است دلخواه و مطلوب.
 • اگر از طلا باشد، گویای این است که آن زن از خانواده ای بزرگ برخاسته و تباری عالی و نسب شریف دارد.
 • اگر شمعدان گلی باشد، روستایی و یا فقیر است. چون ممکن است فقیر روستایی نباشد و روستایی نیز فقیر.

به تجربه ثابت شده که شمعدان خانه و خانواده است؛ مخصوصا اگر چند شاخه باشد، هر یک از شاخه های شمعدان گویای یکی از افراد خانواده است.

تعبیر خواب شمعدان در خواب دختران و پسران جوان

اگر دختر جوانی ببیند شمعدان و شمع هایی دارد و با کبریت و یا آتش زنه دیگر شمع ها را می افروزد و شمعدان را به دست می گیرد، به زودی عاشق می شود و شوهر می کند.

 • روشن کردن شمع و به دست گرفتن و انتقال شمعدان معرف تشکیل خانه و خانواده است.

حال اگر این خواب را جوان مجردی ببیند، شغل آبرومدی پیدا می کند؛ به شرطی که شمعدان را به دست بگیرد و از زمین یا روی میز بلند کند و به جای دلخواه خویش انتقال دهد.

تعبیر خواب شمعدان در خواب مردان

حال اگر مردی در خواب ببیند که یک شمعدان چند شاخه دارد که همه شاخه های آن روشن هستند و یکی از آنها خاموش است، خوب نیست.

 • خبر از این است که یکی از افراد خانواده اش دچار مشکلی می شود که می رود و دیگران فقدانش را احساس می کنند.
 • همین طور خوب نیست اگر در خواب ببینید شمعدانی دارید که از دستتان به زمین افتاد و شکست. این خواب خوبی نیست، چه که از تفرقه و نفاق و رنجوری افراد خانواده خبر می دهد.

کج ایستادن شمعدان در خواب

اگر در خواب ببینید شمعدانی دارید که روی زمین یا روی میز و یا سرطاقچه و یا هرجای دیگری که می خواهید بگذارید و قرار دهید مستقر نمی شود، پایه اش ناهموار است و هر نوع که آن را قرار دهید کج می ایستد، واژگونی و ناسازگاری محیط خانه و خانواده خبر می دهد و به بیننده خواب می گوید خانواده اش دچار مشکلات بزرگی می شود که قدرت تمشیت امور از دست او بیرون می رود.

صاحب فرزند شدن با خواب شمعدان

اگر زنی در خواب ببیند که کسی یک شمعدان به او هدیه می دهد که قبلا نداشته صاحب فرزند می شود.

 • اگر آن شمعدان نقره ای باشد، فرزند او دختر خواهد بود.
 • اگر مسی یا از فلز دیگر باشد، فرزندش پسر می شود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب