ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

7 + 8 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شمشاد

تعبیر خواب شمشاد

تعبیر خواب شمشاد

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چیزهایی که در خواب می بینیم، عموما اشاره اند. اشاره به اشیاء و اشخاص و همه عواملی که در زندگی ما می توانند موثر باشند. یا اثر مفید می گذارند و یا اثر بد.

  • شمشاد نیز اشاره ای است به یک مرد. مردی که در زندگی ما ظاهر می شود و نقش می گیرد و اثراتی از خویش باقی می نهد.
  • اما این مرد چگونه است؟
  • شمشاد مردی است نه چندان توانگر و مالدار و نه چندان فقیر و مستمند، ولی هرچه که هست، هرچه که دارد را می نمایاند و پنهان نمی کند.
  • شمشاد سمبول مردی است که حد خویش را می شناسد و در رعایت حدود دیگران نیز اصرار دارد.
  • او انسانی است که هرچه زاید بر نیاز خویشتن دارد، در پایان سال انفاق می کند و مجددا با اقل سرمایه کار خود را آغاز می کند و در آخر سال بار دیگر صاحب تمکن می شود و برنامه سال پیش را به اجرا در می آورد.
  • شمشاد مردی است خوشرو و نیک محضر و رازدار که اسرار اطرافیان خویش را می داند و هرگز بر زبان نمی آورد و پرده کسی را نمی درد.
  • شمشاد در خوابها چنین انسانی است، به اضافه سرسبزی و فرح و شادی.

تعبیر دیدن شمشاد در خواب

پس اگر در خواب شمشاد دیدید، اشاره ای است به اینکه در آینده نه چندان دور با چنین مردی برخورد خواهید داشت.

  • این مرد می تواند دوست شما باشد، رییس و یا همکارتان باشد و یا همسایه شما.
  • به هر صورت او را خواهید دید و زندگیتان با او در خواهد آمیخت.

دیدن شمشاد در خواب به هر شکل که باشد، خوب است و تعبیر بدی ندارد.

اگر در خواب ببینید در باغچه خانه خود یا محل مسکونیتان شمشاد کاشته اید و یا دارید، آزاده ای به زندگی شما رنگ و جلا می بخشد.

  • دیدن شمشاد در خانه و محل مسکونی بهتر از این است که شمشاد را در پارک و باغ های عمومی ببینید.

دیدن شمشاد با همه خوابهایی که دارد، در جای نامناسب هم خوب نیست.

مثلا ببینید که شمشاد لبه پنجره اطاقتان روییده و یا از سقف اطاق معلق سبز شده است.

شمشاد باید همیشه سبز باشد.

اگر در خواب خود شمشاد خشک و زرد و پژمرده ببینید، خبر از شکست و ناکامی و نامرادی است که البته خوب نیست.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب