ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شلغم

تعبیر خواب شلغم

تعبیر خواب شلغم

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دیدن شلغم در خواب خوب نیست؛

  • چه پخته باشد و چه خام،
  • چه در فصل و چه خارج از فصل.

عموما اشخاص اکول و شکمباره شلغم را دوست می دارند و در رویای خویش نیز شلغم می بینند. اینها کسانی هستند که دستگاه گوارشی منظم و بسیار سالمی ندارند. یا از گاستریت رنج می برند و یا از «کولیت».

  • شما اگر شلغم دوست نداشته باشید و در خواب خود شلغم ببینید، اثر بد آن بیشتر است از خواب کسی که شلغم دوست می دارد و معمولا از آن می خورد.

تعبیر کلی شلغم در خواب

شلغم را به عنوان نمونه چیزهای بد و دوست نداشتنی و بی معنی مثال می زنند؛ لذا در خوابهای ما گویای غمهایی هستند که ترحم و دلسوزی دیگران را سبب نمی شوند، سهل است. نفرت و انزجار اطرافیان را بر می انگیزد.

تعبیر خوردن شلغم با غذا در خواب

چنانچه در خواب ببینید شلغم را با غذا آمیخته اند، مثلا در خواب ببینید که آش شلغم پخته و پیش روی شما نهاده اند، نشان آن است که غمی مشترک با دیگران برای بیننده خواب پیش می آید.

  • اگر در خواب ببینید خودتان به تنهایی شلغم می خورید، غمی منحصر خواهید داشت و شاید غمی باشد که نتوانید با دیگران در میان بنهید.

تعبیر خواب شلغم گرفتن

اگر در خواب ببینید کسی به شما شلغم می دهد، یا می فروشد و یا هدیه می دهد نشان آن است که او برای شما نوعی ناراحتی فکری به وجود می آورد.

  • اگر در خواب خود شما به کسی شلغم بدهید، این شما هستید که او را می رنجانید و می آزارید.

تعبیر خواب کاشتن شلغم 

  • کاشتن شلغم تمهید و تدارک یک عمل ناخشنود کننده است. اگر در خواب ببینید شلغم میکارید و یا محصول شلغم از زمین برمی دارید، کاری را بنیان می نهید که اثر نامطلوب آن چند ماه بعد ظاهر می شود.
    مشاهده کشت شلغم نیز تعبیر خوشی ندارد و گویای آن است که شاهد و ناظر اموری خواهید بود که کلا رنج دهنده و آزار رسانده است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب