ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

17 − 10 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شقیقه

تعبیر خواب شقیقه

تعبیر خواب شقیقه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

شقیقه را در خواب نمی توان دید، مگر اینکه علتی بر آن مزید شده باشد. در این صورت شقیقه ها در خواب ما مورد توجه قرار می گیرند.

این علت ها نیز دوگونه اند:

  • یا شقیقه متورم و آماسیده باشد.
  • یا فرو رفته و با حالتی غیر طبیعی.

داستانی آموزنده از خواب و تعبیر خواب شقیقه

شخصی، پیرو یکی از مکاتب سیاسی زمان شده بود و سخت به آنچه که به او تلقین کرده و آموخته بودند، اعتقاد داشت و طوطی آسا چیزهایی می گفت که با واقعیات زندگی قابل تطبیق نبود. اتفاقا همین جوان به خواب و خواب دیدن و علم تعبیر اعتقاد داشت. یک شب در خواب دید شقیقه هایش سوراخ شده و طنابی از جمجمه اش عبور کرده که معلوم نیست سر طناب در دست کیست.

وحشت زده از خواب جست و صبح نزد من (منوچهر مطیعی تهرانی معبر کتاب تعبیر خواب) آمد. در آن تاریخ من خیلی جوان بودم. جوانتر از خود او بودم. او را به خانه خانم « آتیانوس» بردم و از او خواستم خوابش را بشنود و تعبیر کند. خانم «آتیانوس» بی آنکه او را بشناسد و از عقاید و سخنانش اطلاعی داشته باشد، گفت:

– تو معتقد به عقاید و آرایی شده ای که درست نیست. با زندگیت نمی خواند. سوراخ شدن شقیقه ها وقتی ممکن است که مغز تھی و خالی باشد و عبور طناب نشان اسارت و بندگی است. من نمی دانم تو کیستی، اما می فهمم که اسیر فکر و عقیده ای شده ای که تو را بدبخت می کند.

از خانه خانم «آتیانوس» که خارج شدیم، او از من پرسید آیا قبلا با او درباره اش حرفی زده بودم. قسم خوردم که نه؛ پذیرفت و از آن روز دیگر دنبال آن افکار و اندیشه ها نرفت.

تعبیر خواب سوراخ شدن شقیقه ها

پس اگر در خواب دیدید شقیقه های شما سوراخ شده، نشان آن است که مغز شما سبک است و بار عقلی اندکی دارید.

تعبیر خواب متورم شدن شقیقه ها

اگر در خواب ببینید شقیقه شما متورم شده، بار فکری پیدا می کنید. نگران و مشوش می شوید و برای یافتن راه حل مشکل خویش ناگزیر فکر بسیار می کنید.

تعبیر خواب فرورفتگی شقیقه ها

اگر در خواب ببینید شقیقه های شما فرورفتگی پیدا کرده، عقل شما را می دزدند. یعنی موضوعی را بر شما مشتبه می کنند. شما روی حسن نیت کاری میکنید که نباید بکنید و در نتیجه نادم و پشیمان می شوید.
  • همین تعبیر را دارد اگر در خواب ببینید که شقیقه های شما سوراخ شده؛ در این صورت شما را فریب می دهند.
 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب