ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سه × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب شفتالو

تعبیر خواب شفتالو

تعبیر خواب شفتالو

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

معبران درباره شفتالو زیاد ننوشته اند، زیرا میوه چندان مطلوب و پسندیده ای نیست و در خوابهای ما هم خوب تعبیر نشده است.
  • کلا شفتالو را خوب نمی دانند؛ به خصوص اگر زرد، گندیده و یا نرم باشد.
  • (توجه بفرمایید که بین نرم بودن رسیدگی و نرم بودن گندیدگی فرق است و تعبیر نیز متفاوت می باشد.

معبران برای شفتالو گاه تعبیر آلو را نوشته اند و زمانی تعبیری را ذکر کرده اند که برای هلو قایل هستند.

تعبیر انواع شفتالو در خواب

  • شفتالو اگر زرد باشد، از بیماری و رنجوری خبر می دهد.
  • اگر ترش باشد، دعوا و مرافعه و اوقات تلخی و خشم و عصبانیت است و بالمال رنجوری و ناتوانی.
  • اگر گندیده باشد، غم و رنج ناشی از فرسودگی و از پای افتادن و شکست و ناکامی است.
  • شفتالوی تازه وقتی قابل تعبیر می شود که سالم و شاداب و تازه باشد که آن نیز تعبیر خوشی ندارد.

برخی از میوه ها هستند که ما دوست داریم و دسته ای هم هستند که دوست نداریم. علت خاصی هم ندارد.

  • کسانی هستند که حتی شلغم را از سیب و گلابی بیشتر می پسندند و می خورند.
  • اما اینکه ما کدام میوه را دوست داریم و یا نداریم، در خوابهای ما مؤثر هستند و معبران با تجربه هنگام تعبیر از بینندگان خوابها می پرسند و بعد تعبیر را می گویند.
کسی که شفتالو را دوست دارد و در خواب این میوه را ببیند، با کسی که شفتالو را دوست ندارد، متفاوت می شود.

تعابیری که نوشته می شود، برای کسانی است که نسبت به این میوه بی تفاوت هستند.

کلا شفتالو میوه خوبی در خوابهای ما نیست.

اما امام جعفر صادق علیه السلام» آن را «صلت» تعبیر کرده اند. صلت یعنی پولی که به کسی بدهند و آن پول جنبه مزد و پاداش نداشته باشد.
  • در این صورت اگر کسی شفتالو به شما داد، پولی به عنوان صله نصیب شما می شود.
معبران نوشته اند شفتالو میوه غم و اندوه و غصه خوری بی علت و سبب است.
  • حتی ممکن است مالی نصیب شما شود و یا صله ای بگیرید، اما این صله و پول غم انگیز است. اگر در خواب شفتالو خوردید و یا داشتید و دیدید که گوشت میوه به هسته اش چسبیده، غم انگیزتر است.
دیدن میوه ها در غیر فصل خوب نیستند؛ به خصوص هلو و شفتالو که هسته های مجدر دارند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب