ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شراب

تعبیر خواب شراب

تعبیر خواب شراب (شراب نوشیدن)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

شراب نوشیدن در خواب به نیت است نه به عمل. به آنچه که ذهن شما میگوید بستگی دارد، نه به آنچه که در دست دارید و یا پیش روی نهاده اید.

اگر در خواب ببینید شراب می نوشید، دو حالت دارد:

 • چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکرآور و مست کننده و نشئه دهنده می نوشید، ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است.
 • چنانچه به قصد تبرید و فرح و انبساط و زدودن گرمای هوا و یا فرضا روی تکلیف می نوشید، اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی روزی.

تعبیر خواب شراب در خوابنامه های خارجی

تعریفی که در خوابنامه های خارجی راجع به شراب شده، چیزی است که به هیچ وجه با زندگی ما قابل تطبیق و قابل قبول نیست.

 • نوشیدن شراب برای اروپاییان مخصوصا ساکنان اروپای غربی ممنوعیت که ندارد هیچ، نقش اساسی در زندگی و نحوه تغذیه آنها به عهده می گیرد.
 • دین مسیح شراب را منع نکرده و حتی نوعی شراب به نام «بندیکتین» را خود راهبان مسیحی در زیرزمین صومعه ها تهیه می کردند. این شراب از نام «بندیکت» گرفته شده که اسم تعدادی از پاپها نیز «بندیکت» بود.
 • با این بیان می فهمیم که شراب در زندگی و خوابهای ما تعبیری کاملا متفاوت دارد که خاص خودمان است و با مذهب و نوع زندگی و برداشتهای اخلاقی و رفتاری ما مربوط و مرتبط است.

تعبیر خواب نوشیدن شراب با دوستان

اتفاق می افتد که در خواب ببینید با چند نفر نشسته اید و شراب می نوشید. آنچه که می نوشید مهم نیست، بلکه آن اهمیت دارد که فکر میکنید و انتظار وقوعش را دارید.

 • اگر در آن حال منتظر باشید که مست شوید، آنها که گرد شما نشسته اند، از شیاطین محسوب می شوند و شراب نیز گناهی عظیمی است که به شما پیشنهاد می گردد و یا مرتکب می شوید.
 • اگر تشنه باشید، نیازمند هستید.
 • اگر از شرابی که می نوشید انتظار تبرید و رفع عطش داشته باشید، به نیاز نهفته شما پاسخ داده می شود و نعمت و روزی می یابید و رفع نیازمندی می شود.

«مجلسی» رحمه الله علیه شراب را مال حرام دانسته.

 • همین طور هم هست؛ چون اگر شراب به نیت شراب باشد، مال حرام است. مال دزدی است. اختلاس و ارتشاء است.

مؤلف «نفایس الفنون» حکم کلی داده و همه شربتها و نوشیدنیها را مال و علم دانسته است.

 • البته اگر شیرین باشند.
 • چون شرابهای ترس و شربتهایی که دارای طعم و مزه متفاوت باشند، تعابیری دیگر می یابند.

«ابن سیرین» نیز نوشته شرابهایی که به طعم تلخ و ترش و به بوی ناخوش باشند، غم و اندوه می آورند و نیکو نیستند.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب