ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

17 − 10 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شخم

تعبیر خواب شخم

تعبیر خواب شخم

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

شخم زدن خودش سودده نیست. وقتی زمینی را شخم می زنید، از کار خود بهره ای نمی برید؛ ولی زمین را آماده و مهیا می نمایید که کشت شما بارور و سودبخش شود. در خواب نیز عینا همین است.
  • شخم زدن تلاشی است در جهت اصلاح امور و صلاح و نیکی که برای بیننده خواب خالی از سود و فایده نیست.

تعبیر خواب شخم زدن زمین با تراکتور

اگر در خواب ببینید که به وسیله تراکتور زمین متعلق به خودتان را شخم می زنید کاری بزرگ انجام می دهید که خیر و فایده آن شامل دیگران هم می شود.

اگر در خواب ببینید زمین ناشناسی را شخم می زنید، یا به دستور شما زمینی را شخم می زنند که آن را نمی شناسید، کاری بزرگ انجام می دهید که سودش به دیگران می رسد و برای شما نیکنامی می گذارد.

شخم زدن آماده کرده زمین است.

  • پس اگر در خواب دیده شود که زمینی شخم می خورد، در واقع مقدمات کاری انجام می گیرد که اهمیت آن به وسعت زمین بستگی دارد.

تعبیر خواب شخم زدن زمین با وسیله کوچک و بزرگ

اگر در خواب ببینید با وسیله ای حقیر زمین بزرگی را شخم می زنید، خواب شما می گوید با امکانات اندک و توانایی مختصر و شخصیت نامناسب می خواهید کاری بزرگ انجام دهید.

  • همین طور است اگر ببینید با تراکتوری عظیم وارد زمینی شده اید که همه عرض و طول آن دو برابر عرض و طول تراکتور نیست. این خواب می گوید با شخصیتی والا و امکانات زیاد دست به کاری کوچک می زنید که ارزش و اهمیت خود را به مخاطره می افکنید.

تعبیر خواب شخم زدن زمین مرطوب وخشک

اگر در خواب ببینید زمینی که شخم می زنید مرطوب و لجن زار است، گرفتار مشکلات می شوید.

  • اگر خشک باشد، کار شما متعادل پیش می رود.

تعبیر خواب شخم زدن زمین حین باران

اگر در خواب ببینید زمینی را شخم می زنید و یا به دستور شما آنجا را شخم می زنند و در عین حال باران میبارد، خوابتان می گوید غمناک می شوید و حین انجام کار با حوادثی ناخوشایند روبرو می شوید.

تعبیر خواب شخم زدن زمین کویری

اگر زمینی که در خواب خود شخم می زنید کویری و غیر قابل کشت و زرع باشد، گویای این است که تلاشی بیهوده می کنید و از کاری که انجام می دهید، سودی عایدتان نمی شود.

تعبیر خواب شخم زدن زمین با گاومیش

اگر در خواب ببینید با گاو زمین را شخم می زنید، به تعداد گاوهای نری که در اختیار دارید، مردان نیکنام و زحمتکش و در عین حال توانا و کاردان به یاری شما می آیند و یا به کمک ایشان نیازمند می شوید و مشترکا به انجام کار می پردازید.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب