ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

نوزده + 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شته

تعبیر خواب شته

تعبیر خواب شته

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

شته ضرر و زیان است و خسران دنیا و آخرت.

 • خیلی اتفاق می افتد که خودمان متوجه خطا و زشتی کار خویش می شویم.
 • عمل ناپسندی انجام می دهیم. بعد که فرصت تفکر و اندیشیدن می یابیم، در مورد خویش داوری می کنیم و در می یابیم که کارمان زشت بوده است.
 • آنگاه درصدد جبران و اصلاح خود برآمده، سعی میکنیم به نحوی جبران مافات بشود.
 • اما بسیار نیز اتفاق می افتد که تفکر و اندیشه نمی کنیم.
 • زشتی کار خود را نمی فهمیم و به راه خویش ادامه می دهیم.
 • در این هنگام است که ضمیر ناخودآگاه ما هشدار می دهد. ما را می جنباند. شوک می دهد و چون موفق نمی شود، در خوابهای ما به صور مختلف تجلی پیدا می کند.
 • شته یکی از آن مظاهر هشدار دهنده و بیدار کننده است.

تعبیر دیدن محصول شته زده در خواب

در خواب می بینیم که درخت متعلق به ما، محصول ما، کشت و زرع ما دچار آفت شده و شته زده است. ضمیر ناخودآگاه ما هشدار می دهد که دچار خسران شده ایم. خطا کرده ایم و یا در آستانه ارتکاب گناه هستیم.

تعبیر دیدن درخت باردار شته زده در خواب

اگر در خواب ببینید درختان بارداری که متعلق به شما هستند، شته زده، زیان می بینید و دچار خسران دنیوی و اخروی می شوید و این زیان بستگی دارد به اینکه شته کجای درخت یا درختان را مورد تهاجم قرار داده باشد.

 • اگر شته به ساقه و تنه درخت آسیب رسانیده باشد، زیان شما بنیادی و کلی است.
 • چنانچه فقط به میوه ها حمله کرده باشد، خسران خیلی مهم و بزرگ نیست و فرصت جبران مافات دارید.

تعبیر دیدن باغ شته زده در خواب

اگر در خواب ببینید مزرعه بزرگی دارید، یا باغی دارید که همه باغ و درختان و نهال های شما را شته زده، خواب شما می گوید خسارت شما گسترده است و این اشاره ای می باشد به اعمال و رفتارتان در بیداری و در زندگی روزانه که البته درست نیست.

 • اگر در خواب ببینید شته درختان را زده، اما باغ و درختان به شما تعلق ندارد؛ غمزده و ملول می شوید، یا شاهد آلودگی و گناه و خطایی خواهید بود که احتمال آلوده شدن دامن شما نیز هست.
 • اگر درختان متعلق به شما باشد، همانطور که گفتم زیان می بینید و پا به گناه و خطا آلوده خواهید شد.

تعبیر دیدن بدن شته زده در خواب

اگر ببینید شته ای که به درخت هست به بدنتان نیز راه یافته، خوب نیست؛ چه که از یک بیماری خبر می دهد.

تعبیر خواب شته در چوب خشک

اگر دیدید که شته به چوب خشک زده، مثلا به تیر چوبی سقف و یا به در چوبی ورودی خانه، نشان آن است که کسانی می خواهند مرده ای را بدنام کنند و نام نیک کسی را که دیگر در این جهان نیست، آلوده و بد کنند و بالاخره می خواهند به مال و دارایی کسی که دستش از جهان کوتاه شده، تجاوز و تطاول نمایند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب