ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سه × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب شب

تعبیر خواب شب

تعبیر خواب شب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

شب باید تاریک باشد، اما هر تاریکی در خوابها شب نیست.
  • گاه اتفاق می افتد که خود را درون تاریکی مییابیم. ظلمت اطراف ما را گرفته است ، اما می فهمیم که شب نیست.
  • این تاریکی تعبیر دیگری دارد که تعبیر شب به آن اطلاق نمی شود.
  • ولی گاه نیز هست که تاریکی را می بینیم، ظلمت اطرافمان هست و از ذهنمان می گذرد که شب است.
  • در این صورت باید به دنبال تعبیر شب بگردیم و یا اینکه شب را حس نمی کنیم، اما علایم شب را می بینیم. مانند ماه و ستارگان و چراغ هایی که از دور سوسو می زنند.

تعبیر خواب شب در خواب های ما

در خوابهای ما شب مجهول و راز است و هر چه تاریکتر و ظلمانی تر باشد، این راز و این مجهول بزرگتر و پیچیده تر می باشد.

داستانی از خواب شب

جوانی هر چند شب یک بار در خواب می دید شب است و درون تاریکی غلیظ راه می رود. یا درون یک راهروی ظلمانی و تنگ گیر کرده و هیچ راهی به خارج ندارد.
یک شب در خواب دیده بود شب است و زیر آسمان بی ستاره راه می رود. ستاره ای در آسمان ظاهر می شود، ولی وقتی او می خواهد به طرف ستاره برود، ستاره در ظلمت ناپدید می گردد.
این ماجرا مربوط به سی و یکی دو سال قبل است. جوان به علتی نزد من (منوچهر مطیعی تهرانی معبر کتاب تعبیر خواب خواب) آمد و قصه زندگیش را تعریف کرد.
به او گفتم: «تو با مجهول بزرگی روبرو هستی که هر چه می کوشی، نمی توانی آن مجهول را حل کنی و به روشنایی برسی.
گفت: همین طور است. دختری را می خواهم که او حاضر نیست با من ازدواج کند. مهم این است که دختر نیز مرا می خواهد. پدر و مادرش نیز راضی هستند. اعتراف کرده که من برای شوهری او دارای همه امتیازات دلخواه او هستم، معهذا تن به ازدواج نمی دهد. این برای من راز غیر قابل کشفی شده است.
البته بعدها فهمید چرا دختر نمی خواست ازدواج کند خود دختر یک نقص عارضی جسمی داشت که مانع از ازدواج او می شد.
مسئله این است که جوان وقتی راز را کشف کرد، دیگر خود را در تاریکی شب و درون دالان تاریک ندید. خوابها قطع شدند.

با این تعریف می فهمیم که شب در خوابهای ما مجهول و راز است.

چنانچه خود را درون ظلمت شب ببینیم، با مجهولی روبرو هستیم و یا به زودی روبرو خواهیم شد که عظمت آن به میزان گستردگی شب است؛ شبی که در خواب خود می بینیم.
اگر در خواب و در تاریکی شب راه برویم و یا بدویم، نشان آن است که برای کشف راز و مجهول تلاش و تکاپو می کنیم و کوشش هایی در جهت کشف راز به عمل می آوریم.

تعبیر خواب شب مهتابی

اگر در خواب خود شب ببینیم، ولی شب مهتابی و روشن و به علت نور ماه و با وجود چراغ تاریکی رفته و اطراف روشن شده و ظلمت طبیعی شکسته بود، خوابی است نیکو که خبر از فرج بعد از شدت و تنگی می دهد.
  • اگر وامداری این خواب را ببیند، ادای دین می کند.
  • همین طور اگر بیمار شب مهتابی و آسمان پرستاره ببیند، نیکو است؛ چون از بیماری شفا می یابد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب