ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب شاهین

تعبیر خواب شاهین

تعبیر خواب شاهین

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

شاهین مرغی است شکاری و تیزچنگ و بلندپرواز که دیدنش در خواب نیکو است.

شاهین از مرغانی است که دیدنش در خواب خوب است؛ مثل طاووس و سیمرغ و قو، با این تفاوت که این مرغ شکاری در رویاهای ما جایگزین قدرت و شخصیت، غرور و افتخار می شود.

از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که شاهین در خواب قدر و منزلت است و کامروایی.

برخی از معبران نوشته اند که شاهین در خواب فرزند ذکور است و شاهین سفید بخت بیدار و شانس و اقبال بیننده خواب می باشد.

به زبان گویاتر شاهین چنان پسری است که موجب سربلندی پدر می شود و نام آور می گردد و قدرت و شوکت و شهرتش همگان را به اعجاب و تحسین وا می دارد.

تعبیر رام کردن شاهین در خواب

اگر در خواب خود ببینید که شاهین را رام کرده اید و به شکار برمی انگیزید، بسیار نیکو است و خواب شما از پیروزی و کامجویی و کامروایی خبر می دهد.

  • به خصوص اگر در حال انجام کار بزرگی باشید و شاهین را در خواب خود ببینید، موفقیت و پیروزی شما حتمی است.

تعبیر تلاش برای شکار شاهین در خواب

اگر در خواب ببینید که برای به دام افکندن و گرفتن شاهین تلاش می کنید، این خواب گویای تلاشی است که در جهت کسب جاه و مقام و منزلت اجتماعی و پول و مال انجام می دهید.

  • چنانچه شاهین را بگیرید و به چنگ بیاورید، پیروز می شوید و مقام و منزلت می یابید.
  • اگر در خواب ببینید که شاهین رام شماست و بر دست و پنجه و ساعد شما نشسته، بی تلاش و زحمت پیروز و کامروا می شوید.

تعبیر شاهین در خواب جوانان

اگر دختر و پسر جوانی در خواب ببینند که شاهین دارند و یا شاهین در خانه آنهاست و یا شاهین به جایی که هستند آمده و بر آستانه و پنجره نشسته، موفقیتی از جهت عاطفی در پیش دارند.

  • آن شاهین برای دختر و پسر مجرد جفت او است.
  • جفت ممتاز و برجسته، جفتی که هم غرور دارد و هم قدرت و عظمت.

اگر در خواب ببینید که شاهین به شما که صاحبش هستید حمله کرد، خوب نیست.

اگر ببینید شاهین به شما جراحتی وارد آورد، خوب نیست و شما آسیب می بینید و لطمه می خورید.

پریدن و گریختن و رفتن شاهین نیز خوب نیست.

  • در صورتی که بدانید آن جهش و پرواز برای شکار نیست، بلکه برای فرار است، این حالت خوب نیست.
  • معبران نگریستن در چشم شاهین را نیز خوب ندانسته اند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب