ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

چهار + هفده =

بستن
بستن

تعبیر خواب شاخ

تعبیر خواب شاخ

تعبیر خواب شاخ

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

شاخ در حیوانات هم وجه تمیز نرینگی و مادینگی است و هم وسیله دفاعی و کلا برای حیوانات است، نه انسان و چنانچه انسانی شاخ داشته باشد، موجودی است غیر طبیعی مثل دیو و یا جن.

 • شاخ درآوردن نیز امری است استثنایی و غیر معقول به همین علت است که دروغهای بزرگ و غیرقابل باور را دروغهایی شاخدار می نامند.
 • دروغ شاخدار یعنی دروغی که عقل سلیم نمی پذیرد و یا انسان از شنیدنش شاخ در می آورد.

 خوابهای ما نمی تواند با زندگی بیداریمان بی رابطه باشند، لذا تمام تعابیر بر مبنای این رابطه به وجود آمده اند.

با قبول این فرضیه چنانچه در خواب ببینیم شاخ در آورده ایم، نشان دو چیز می تواند باشد.

 • یا کاری میکنیم که مورد طعن و تمسخر قرار میگیریم و انگشت نما می شویم، به طوری که مردم درباره ما سخن خواهند گفت و
 • یا با حادثه ای برخورد میکنیم که به اندازه همان دروغ بزرگ ما را به حیرت و اعجاب وامی دارد.
 • این منوط است به نوع کارهایی که در بیداری می کنیم.

تعبیر خواب شاخ در آوردن

حال اگر کسی در خواب ببیند که شاخ درآورده، خودش با توجه به موقعیتی که در بیداری دارد، می تواند خواب خویشتن را جهت یابی و تعیبر کند.

در دو حالت ما در خواب خود شاخ می بینیم.

 1. یا خودمان شاخ درآورده باشیم که تعبیرش را نوشته شد.
 2. یا به هر شکل و عنوان برخوردی با شاخ حیوانات داشته باشیم.

تعبیر خواب شاخ حیوان

اگر در خواب ببینیم شاخ حیوانی را گرفته ایم، در بیداری دست به کاری می زنیم و در واقع خطر می کنیم. اهمیت کار با هیکل و اندازه و هیبت حیوان بستگی دارد.

 • اگر بزی ضعیف باشد، کار کوچکتر و بی اهمیت تر است.
 • چنانچه شاخ یک کرگدن قوی هیکل و عظیم الجثه را گرفته باشیم، کاری است بزرگ.
  اگر در خواب ببینیم که تعدادی شاخ حیوانات در خانه داریم و مثل موزه شکار شاخها را به در و دیوار نصب کرده ایم، نشان آن است که به خود مغرور می شویم و پیروزیهای خویش را به رخ دیگران می کشیم که این غروری است بیهوده و بی ثمر.

یکی از معبران معاصر میگفت:

 اگر در خواب ببینید شاخ حیوانی را در جیب و یا کشوی میزتان نهاده اید، یکی از فرزندانتان نافرمانی می کند.

 • خواب شما می گوید با یکی از فرزندان خویش اختلاف پیدا میکنید؛ یا او سبب دردسر برای شما می شود.

تعبیر خواب شکستن شاخ حیوانات

اگر در خواب ببینید شاخ حیوانی را گرفتید و شکستید، بر دشمن پیروز می شوید. اگر موفق نشدید، دچار هراس شدید می شوید و شکست می خورید. اگر بگریزید، زیان می بینید.

تعبیر خواب زخم با شاخ حیوانات

اگر در خواب ببینید شاخ حیوانی به نقطه ای از بدنتان فرو رفته و جراحتی ایجاد کرده، دچار دردسر می شوید و اهمیت این گرفتاری بستگی دارد به نوع آن حیوان.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب