ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب سیگار

تعبیر خواب سیگار

تعبیر خواب سیگار

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سیگار نیز تعبیری چون دیگر وسائل تدخین دارد.

  • آنچه که دود می زاید و آلاتی که در ایجاد درد مؤثرند، وسائل تدخین هستند.
  • دود را نوشته شدکه تعبیر خوشی ندارد.
  • در اینجا به طور مخصوص بد می شود، چون دود حاصله مستقیما به چشم می رود و اول روی دیده که چراغ حیات بشر است، اثر نامطلوب می گذارد و اشک می آورد.
  • تمام وسائل دودزا و آلات تدخین را معبران تلخکامی و غم و اندوه تعبیر کرده اند.
  • اما سیگار تعبیر مضاعفی دارد که بر زشتی و کراهت آن در خواب می افزاید.

معبران نوشته اند سیگار عمر و زندگی بیننده خواب است.

چنانچه در خواب ببینید سیگار می کشید، نشان آن است که آتش به نهال حیات خویش افکنده اید و لحظه به لحظه آن را کوتاهتر می کنید”.

چپق طول و اندازه ندارد و با دود کردن توتون طول چپق کوتاه و یا بلند نمی شود.

قلیان نیز شکل ثابت دارد.

اما سیگار کوتاه می شود، دود می شود و خاکستر باقی می ماند که خود بیننده خواب آن را می بیند.

روی هم رفته کشیدن سیگار در خواب خوب نیست.

تعارف کردن آن نشان دعوت به کاری است که هلاک می آورد؛ چه دیگری در خواب به شما سیگار تعارف کند و یا شما به دیگری بدهید.

دود سیگار غم و اندوه و ملال و رنج زندگی است، اما خود سیگار عمر است که کوتاه می شود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب