ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سینی

تعبیر خواب سینی

تعبیر خواب سینی

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

 سینی، زنی است که به شما خدمت می کند و خیلی هم نزدیک است.

  • او هم می تواند خدمتکار و پرستار باشد و هم زن و همسر.
  • بیننده خواب خودش بهتر می تواند تشخیص دهد که سینی جای چه کسی و کدام زن قرار می گیرد.
  • حتی می تواند مادر باشد، مادربزرگ باشد، یا اینکه دایه باشد.

تعبیر خواب سینی نو و سینی کج

اگر ببینید سینی نو و تمیز و قشنگ دارید، می توانید به آن زن و صداقت و خوبی او متکی باشید.

  • اگر در خواب سینی کج و لوله و قراضه ای داشتید، خواب شما می گوید آن زن هر کسی هست، آزرده است و یا نسبت به شما و زندگیتان صداقت لازم را ندارد.

برای زنان نیز سینی در خواب همان زن است.

اگر زنی در خواب ببینید سینی نو و قشنگی دارد که از پاکی و جلا می درخشد، مطمئن باشد زنی در اطرافش هست که خوبی و صداقتش حسن و لیاقت او را تحت الشعاع قرار می دهد. این به معنی هور و عدو نیست.

تعبیر خواب چندین سینی در خواب

داشتن چندین سینی گویای تعدد خدمتکاران نیست، بلکه بیانگر آن است که آن زن قدرت حسن خدمت و ابراز حسن نیت بیشتر را دارد، اما توانایی شما در قبول محبت محدود است.

تعبیر خواب وجود لک در سینی

اگر در خواب ببینید تنها سینی خانه شما لکه دارد و هر چه می کوشید آن را تمیز کنید نمی توانید، نگران آزردگی و خستگی آن زن با محبت و صدیق باشید.

 
 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب