ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سینه

تعبیر خواب سینه

تعبیر خواب سینه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سینه استطاعت و قدرت مالی و معنوی بیننده خواب است.

تعبیر دیدن سینه فراغ در خواب

چنانچه در خواب ببینیم که سینه ای فراخ داریم، زندگیمان گشاده می شود و وسعت می یابد و روزیمان فراخ می گردد و به همین نسبت سعه صدر و وسعت نظر خواهیم یافت؛ اگرچه در بیداری فاقد آن باشیم. 

تعبیر دیدن سینه کوچک در خواب

اگر ببینیم سینه ما کوچک شده و محقر و ضعیف گردیده، روزیمان تنگ می شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت.

تعبیر خواب لک روی سینه

اگر در خواب ببینیم سینه ما لک آورده و مثل ماه گرفتگی جایی از آن سیاه شده و جایی به رنگ عادی و طبیعی باقی مانده، دچار بحران عاطفی می شویم.

 • این لکه ها که بر سینه ظاهر می شوند، لکه های دل است و نشان از اینکه روابط عاطفی ما با اطرافیانمان برهم می خورد و آشفته می شود.

تعبیر دیدن تنگی دل در خواب

اگر در خواب ببینیم سینه ما تنگ شده، دلتنگ می شویم.

 • در خواب یک حالت فیزیکی پیش می آید که اصطلاحا میگویند «بختک روی شخص افتاده است» تنگی سینه منظور همین است.
 • نه حالت خفگی که غالبا در خواب برای اشخاص پیدا می شود.
 • در این حالت بیننده خواب و شخص که خوابیده، حس می کند سینه اش تنگ و نفس کشیدن برایش دشوار گردیده است.
 • این است که تنگی دل تعبیر می شود.

تعبیر دیدن غده در  سینه در خواب

اگر در خواب ببینیم سینه ما غده در آورده، از دیگران کینه میگیریم.

 • اختلافی پیش می آید که سبب بروز کینه و نفرت می شود و میزان آن بستگی به تعداد و بزرگی و کوچکی غده ها دارد.

تعبیر دیدن سینه گرفته در خواب

اگر در خواب ببینیم سینه ما گرفته، به طوری که نمی توانیم حرف بزنیم و نفس بکشیم، غمی برای ما می رسد.

 • اگر صدای ما به طور کلی قطع شده باشد، غم بزرگ است .
 • اگر مختصری صدا داشته باشیم، غمی کوچک خواهیم داشت.

در خواب دیدن سینه دیگران نیز همین تعبیر را دارد.

اگر ببینیم سینه دیگری لک آورده و یا دارای غده شده، می توانیم تعابیر گفته شده را صادق بدانیم.

 • اشخاص ناشناس کسانی هستند که در آینده با آنها برخورد خواهیم کرد.

تعبیر دیدن سینه چاق در خواب

اگر در خواب ببینیم سینه ما چاق و ورزیده شده و مانند ورزشکاران سینه پیدا کرده ایم، روزی می یابیم و نعمتهایی به ما می رسد.

اگر در خواب ببینیم مثل زنان سینه برجسته و آویخته داریم، نیکو نیست؛

 • زیرا خواب ما می گوید غم و اندوهی را تحمل می کنیم که مثل پستان ها بر سینه ما سنگینی خواهد کرد و اثر ممتد و مداوم خواهد داشت.

اگر در خواب ببینیم سینه ما یک داغ دارد.

این در حالتی است که بفهمیم آن لکه سیاه داغ است، به هیچوجه خوب نیست؛ زیرا خواب ما می گوید چیزی یا کسی را از دست می دهیم که بر دل و روح ما داغ دردناکی باقی می گذارد.

تعبیر خواب سینه صاف در زنان

زنی اگر در خواب ببیند سینه اش مثل سینه مردان صاف شده و پستانهایش از بین رفته، خوب نیست.

 • این خواب به بیننده اش می گوید از جانب فرزندانش غمناک می شود.
 • کسانی که از آن سینه شیر خورده اند، او را می آزارند و دلش را می سوزانند.
 • اگر آن زن فرزند نداشته باشد، از جانب خواهر یا برادرش لطمه می خورد و آزرده دل می شود؛ یعنی از کسانی که با او هم شیر هستند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب