ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

4 × 4 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب سیل

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کنند که:

سیل در خواب یا فتنه و بلاست و یا لشگری غالب و دشمنی بزرگ.

 • دشمن بزرگ نیز فتنه و بلاست که لشگری غالب با خود می آورد و ناآگاه و نخواسته بر انسانها هجوم می آورد و مال و جان را می گیرد و آتش می افروزد و می ماند و یا ویرانه بر جای می نهد و می رود.
 • سیل در خوابهای ما حادثه ای است بزرگ و خانمانسوز که اگر انتظارش را هم داشته باشیم، قدرت مقابله با آن را فاقد هستیم.
 • مثل سیل که در بیداری بنیان کن و منهدم کننده است و انسان توان ایستادن پیش روی سیل را ندارد.

تعبیر خواب وقوع سیل

با این تعریف چنانچه در خواب ببینید سیل حادث شده، در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین که خطر آفرین است و طبعا نمی تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد.

 • اگر ببینید دور از جریان سیل ایستاده اید و از محلی امن به آن نگاه می کنید، از گزند حادثه در امان می مانید و با اینکه آن حادثه مهم اتفاق می افتد، به شما گزندی وارد نمی آید.

تعبیر خواب در جریان سیل بودن

اگر در خواب ببینید در جریان سیل هستید و آب به سوی شما می آید، حادثه شما را دربر می گیرد.

 • اهمیت حادثه ای که اتفاق می افتد، با مهابت سیل، کمتر رابطه دارد تا وحشتی که شما در مقابل آن نشان می دهید.
 • سیل ممکن است خیلی مهیب باشد، اما شما در خواب از آن نترسید. در این صورت کمتر آسیب می بینید و همین طور است برعکس

تعبیر خواب فرا گرفتن سیل

چنانچه در خواب ببینید سیل شما را فرا گرفت و دستان به جایی استوار است و آب نمی تواند شما را بشوید و همراه ببرد، مهابت خطر کمتر است.

تعبیر خواب سیل آرام

اگر در خواب ببینید سیل جاری است، اما آرام است، آب روشن است و ماهیان در آن شنا می کنن، حادثه بزرگ چنانکه گفتم اتفاق می افتد؛ اما نیک فرجام است.

 • هر چه آب سیل گل آلودتر و کثیف تر باشد، خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزونتر می باشد.

تعبیر خواب ویرانی خانه با سیل

اگر در خواب ببینید سیل جاری شده، اما شما جایی امن ایستاده اید و سیل خرابی ایجاد کرد و منطقه ای که، خانه شما نیز در آن واقع است ویران نمود، نشان آن است که به علت آن حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی به وجود می آید و اهالی آن منطقه از جمله شما زیان می برید.

 • اگر ببینید سیل جایی را خراب نکرد و شما بیمناک ویرانگری نبودید، شما زیان و آسیب نمی بینید.

آنچه در این نوع خوابها به رویا جنبه ناخوشایند می دهد، بیشتر ترس و وحشت بیننده خواب است نه نفس حادثه.

 • در اینجا نیز ترس بیشتر از ویرانی سیل اهمیت پیدا می کند و گویای تأثیر در آینده بیننده خواب است.

تعبیر خواب سیل در مناطق مختلف

معبران نوشته اند سیل در منطقه سردسیر دلیل غم و اندوه است و در منطقه گرمسیر نشان شادی و فرح و خیر و برکت.

انواع سیل در خواب

اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد، خوب است.

این خواست می گوید یا بزرگی به شما وارد می شود و با حادثه ای بزرگ به سراغتان می آید که از آن شخص حادثه سود می برید.

 • اما اگر سیل خشم و خروش داشته باشد و شما از آن بترسید، خوب نیست.
 • اگر بترسید و بگریزید، حتی اگر سیل به شما کاری نداشته باشد نیکو نیست.

اگر در خواب ببینید سیل پرصدایی می آید . اما آب آن روشن و صاف است به خوب نیست، چون آنچه به سیل مهابت و اهمیت دهد، قدرت ویرانگری و سر و صدای وحشت انگیز آن است، نه تاریکی و روشنی آب آن.

شنیدن صدای سیل حتی اگر خود سیل را نبینید، خوب نیست و خواب شما می گوید در معرض خطر و غم و اندوه قرار می گیرید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب