ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

هفده − یازده =

بستن
بستن

تعبیر خواب سیر

تعبیر خواب سیر

تعبیر خواب سیر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سیر مال حرام است و بدنامی و شهرت و آوازه بد.

تعبیر داشتن سیر در خواب

چنانچه در خواب ببینید مقداری سیر دارید، به همان اندازه مال حرام به چنگ می آورید که موجب بدنامی شما می شود و همه از آن مطلع می گردند و شما نمی توانید خطا و یا گناهی را که مرتکب شده اید، از چشم مردم کنجکاو پنهان نگه دارید.

  • مهتاب را نمی توان با گل پوشانید و بوی سیر را نیز ممکن نیست در دهان نگه داشت.
  • اگر سیر خورده باشید و اگر سیر داشته باشید، بوی آن دیگران را متوجه وجود آن خواهد کرد.

داستانی زیبا از خواب سیر

شخصی نزد خانم آتیانوس یونانی معبر خواب آمد و گفت:
– در خواب دیدم شخصی یک شیشه سیر ترشی هفت ساله برای من آورد. من شیشه سیر ترشی را از او گرفتم و به خانه بردم و در آشپزخانه نهادم، ولی بوی سیر همه جا را پر کرده بود. خانه من زیاد بزرگ نیست، لذا بوی سیر ترشی در همه زوایای خانه وجود داشت و هرکس وارد می شد، می فهمید من سیر ترشی دارم و این چیزی بود که من نمی خواستم مردم بدانند.

خانم “آتیانوس” مثل همیشه رک و راست و صریح و بدون مداهنه گفت:

– رشوه گرفته ای؛ یا دزدی و اختلاس کرده ای و با آن پول حرام اسباب و لوازم خانه خریدهای عمل تو طوری است که اسباب و اثاثیه خریداری شده با شخصیت خودت و خانه ات سازگار نیست. هر کس وارد خانه ات می شود، در اولین نظر می فهمد که تو پول مفت به دست آورده ای.

او آن مرد مراجعه کننده را نمی شناخت، ولی مرد دیگری که او را آورده و معرفی کرده بود، بعدها گفت:

– نظر و عقیده این زن پیر و آگاه درست بود. او اختلاس کرده و حساب سازی کرده و مبالغ هنگفتی از صندوق اداره اش دزدی نموده بود.

پس دانستیم سیر مال حرام است.

  • مال و پول و نعمتی است که برای دارنده اش خوشبختی نمی آورد.

تعبیر گرفتن سیر از کسی یا کاشتن سیر در خواب

اگر در خواب ببینید از کسی سیر گرفته اید و یا سیر دارید و یا سیر کاشته اید و از زمین حاصل بر می گیرید، مالی حرام به دست می آورید که سر و صدا و رسوایی ایجاد می کند و پشت سر دارنده اش حرف و سخن بر می انگیزد.

تعبیر سیر ترشی در خواب

اگر در خواب ببینید سیر ترشی از کسی می گیرید، میراثی غم آلود و ناباب و حرام به شما می رسد.

  • میراثی که به احتمال زیاد یا حق شما نیست و یا به آن مقدار حقی در آن ندارید.
  • سیر ترشی هرچه کهنه تر باشد، بیشتر به طرف میراث کشیده می شود و هویت می یابد.

اگر شما سیر به کسی بدهید، نشان آن است که عامل انتقال پول حرام می شوید و به زبانی دیگر دلال مظلمه خواهید شد.

تعبیر خواب بوی سیر

اگر در خواب ببینید دهان کسی بوی سیر می دهد، دروغ می گوید؛ فساد می کند.

  • اگر احساس کردید دهان خودتان بوی سیر می دهد، یا مال حرام خورده اید و یا زبان به گفتن اراجیف خواهید گشود و زبانتان را به فساد و گناه می آلایید.

خوردن سیر غم و اندوهی است که از تصاحب و بردن و خوردن مال حرام عارض بیننده خواب می شود.

کاشتن سیر و برداشت حاصل سیر بنیاد فساد و رسوایی است و یا بهره مندی از فسادی که دیگران بنیان نهاده اند.

به هرحال دیدن سیر در خواب چندان مطلوب نیست.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب