ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سیزده + 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سوسن

تعبیر خواب سوسن

تعبیر خواب سوسن

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سوسن گل اشک و غم و گریستن است.

تعبیر خواب کلی گل سوسن

نهال سوسن در تعبیر کلی زن است. گل های این نهال با همه خوبی و زیبایی و طراوات و شکوه که دارند، رنجهایی هستند که زن برای بیننده خواب به وجود می آورد.

تعبیر خواب کاشتن سوسن

اگر در خواب ببیند که در باغچه خانه شما یک نهال سوسن روییده و یا خودتان آن را کاشته اید، زنی غمگین در مسیر شما قرار می گیرد.
  • چنانچه ببینید این نهال گل دارد، آن زن به شما غم می دهد؛ یک غم اختصاصی.
  • یا شما را در غم خویش شریک و سهیم می کند.
  • یا به هرحال غم های تازه و مشترک به وجود می آورد.

سوسن در ادبیات فارسی جای خاصی دارد و عموم شعرا و نویسندگان این گل را با همین خصیصه ذکر کرده اند.

سوسن را زنی دانسته اند غمگین و غم آور و غم افزا.

  • حال اگر زنی گل سوسن در خواب ببیند، باز هم زنی در زندگیش وارد می شود که او را غمگین می کند.
  • چنین زنی برای یک زن چه کسی می تواند باشد؟
  • یک رقیب عاطفی و عشقی که بخواهد روی زندگی خانوادگی زن خانه پنجه بیفکند.
  • پس اگر زنی در خواب سوسن ببیند، باید مراقب آینده خویش باشد و از شوهرش بیشتر پاسداری کند.

سوسن غالبا کبود است و این گل با رنگ کبود در خواب به هیچ وجه خوب نیست.

البته باید توجه داشت که سوسن کبود عزا و مصیبت همراه نمی آورد؛ اما غم دارد و بیننده خواب را به غم خوردن و گریستن بر می انگیزد.

  • سوسن سفید در خواب بهتر است.

تعبیر خواب هدیه دادن گل سوسن

اگر در خواب ببینید گل سوسن به کسی هدیه می دهید، غمی برای او فراهم می کنید.

  • اگر مردی گل سوسن به همسرش بدهد، او را می آزارد و می گریاند و شاید طلاق بدهد.
  • اگر زنی در خواب گل سوسن به شوهرش بدهد، به او دروغ می گوید و معبران نوشته اند بین آنها طلاق و جدایی اتفاق می افتد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب