ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 + 5 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سنجد

تعبیر خواب سنجد

تعبیر خواب سنجد

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سنجد در خوابهای ما اشاره به مال و خواسته ای است کم بها، اما مفید و پرفایده که با رنج و زحمت حاصل می شود و سود بردن از آن نیز بدون دغدغه میسر نیست.

  • اما مالی است حلال و طیب که داشتن آن به صلاح است و تلاش در جهت تهیه آن نیز مقرون به مصلحت بیننده خواب می باشد.
  • نوشته اند سنجد در خواب مالی است که با عرق جبین و کد یمین حاصل شود و چنان به عدد بسیار است که هر چه برگیرید، نقصان نپذیرد.

درخت سنجد درخت عشق

اروپاییان درخت سنجد را درخت عشق و هوس می شناسند.

در کشور خودمان نیز رسم است که وقتی سنجد گل می دهد، دختران و پسران جوان را از نزدیک شدن به خصوص نشستن زیر درخت منع می کنند.

  • شاید خود روستاییان علت این منع را ندانند و به طور سنتی می گویند به وقت گل سنجد نباید دختران و پسران جوان به این درخت نزدیک شوند.
  • علت این است که عطر گل سنجد روی اعصاب اثر مخصوصی می نهد که ایجاد عشق می کند و محرک هوس های خفته انسانی است.
  • کارخانجات سودجوی عطر سازی از این خاصیت سوء استفاده کرده و عطرهایی محرک و خطرناک به بازار عرضه داشته اند.
  • در کشور ما به طور سنتی این ممنوعیت هست و آنها که در روستای محل زندگی خویش درخت سنجد دارند، از این راز آگاهند و شاید به همین علت دسته ای از معبران گل سنجد را گل عشق نامیده اند. .

تعبیر خواب خوردن سنجد

اگر در خواب دیدید سنجد می خورید و طعم آن شیرین است، همان تعبیر را دارد که گفته شد. یعنی مالی است کم بها، اما به عدد بسیار.

  • ولی اگر طعم نامطلوب داشت و در شما کراهت پدید آورد، سنجد نیکو نیست و خواب شما می گوید چیزی به دست می آورید که موجب ملال و اندوه شما می شود.

تعبیر خواب جمع کردن سنجد

اگر در خواب خود ببینید که سنجد از زیر درخت یا روی زمین جمع می کنید، پولی به دستتان می رسد که اندک است، متفرق است و مجموع نیست.

هر دانه سنجد را معبران به سکه ای تعبیر کرده اند.

بهر حال اگر سنجد در خواب یک سکه نباشد، باید پراکندگی و تفرق آن را قبول داشت.

دیدن سنجد در خواب بد نیست، مگر اینکه طعم و مزه نامطلوب داشته باشد و شما در خواب از خوردن آن خشنود نشوید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب