ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

چهار + هفده =

بستن
بستن

تعبیر خواب سنبل

تعبیر خواب سنبل

تعبیر خواب سنبل

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دیدن نهال سنبل در خواب میمنت و نکویی دارد؛ به خصوص اگر نهال آن به گل نشسته و گلی با طراوت و تازه و خوشرنگ داشته باشد.

سنبل را زینت هفت سین نوروز می کنند.

همین سنت در ذهن ما اثری نیکو می نهد که چون گل سنبل را در رویاهای خویش ببینیم، آن را به نشاط و طراوت و تازگی حیات ربط می دهیم.

  • اصولا دیدن سنبل در خواب مبتنی بر همین زمینه ذهنی است.

در قدیم سنبل را خشک می کردند و در آتش می افکندند؛ مانند اسپند و کندر.

لذا معبران نوشته اند که سنبل خشک در رویاهای ما تعبیر خوشی ندارد.

این بخاطر ارتباطی است که ما با آتش پیدا می کند، ولی امروز که سوزندان خشک متداول نیست، تعبیر فوق را جایز نمی شمریم و تنها سنبل پژمرده را نشانی از اندوه مختصر تلقی می کنیم

تعبیر خواب سنبل

سنبل از گل های آغاز بهار است و به خاطر شباهتی که با گیسوی بافته شده زنان جوان و زیبا دارد، سنبل را به گیسو و یا گیسو را به سنبل تشبیه کرده اند که تشبیه قشنگی است.

دیدن سنبل در هر حالت در خواب خوب است؛ چه خودتان کاشته و داشته باشید و چه از دیگران بگیرید.

همه رنگ سنبل در خواب نیکو است.

  • ولی رنگ های دیگر آن از زرد و بنفش بهتر است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب