ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سمور

تعبیر خواب سمور

تعبیر خواب سمور

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

جانوران جونده عموما چندان خوب نیستند و دیدن آنها در خواب دلپذیر نیست؛ به خصوص جانورانی جونده که شب شکار می کنند و در یک نقطه آرام و قرار ندارند و دائم در حرکت و جنب و جوش هستند.

  • سمور نیز از جانوران جونده است و تعبیر خز و راسو و جانوران نوع خودش را دارد که دارای پوست گرانبها هستند و بخاطر پوستشان شکار می شوند.

تعبیر خواب سمور از دیدگاه معبران قدیمی

معبران قدیمی در خوابهای ما نوشته اند سمور در دنیای خواب مردی  کافر است.

  • اما منظور آنها از مرد کافر مردی است خشن و کج خو و ستمگر، یعنی درست خلاف تعبیری که برای مسلمانان و مسلمانی می شود.

اما مهم این است که بسیاری از ما سمور را نه دیده ایم و نه به شکل و هیکل می شناسیم، با این وجود ممکن است درخواب سمور را ببینیم.

تعبیر خواب سمور در خواب مردان

اگر بیننده خواب مرد باشد، سمور در خواب او یک زن است.

  • زنی است ظریف و لطیف و گرم که هم آغوش پر مهر دارد و هم خانه را گرم و دلخواه نگه می دارد.

تعبیر خواب سمور در خواب خانم ها

اگر بیننده خواب زن باشد، سمور درخواب او یک مرد است.

  • مردی گرم و مهربان که خانه ای دلخواه برای زن به وجود می آورد.

اما معبران گذشته نوشته اند:

سمور در خواب مرد، زنی است که به هیچ محبتی انس نمی گیرد.

  • این شاید درست باشد، زیرا سمور از جانورانی است که اهلی نمی شود و به اطاعت انسان در نمی آید.
  • اگر مردی در خواب خود ببیند سموری دارد و یا سموری را به خانه آورده، با زنی آشنا می شود که قدر محبت را نمی داند و رام و مطیع نمی شود و در پایان می گریزد و می رود و مرد را تنها می گذارد. .

پوست سمور در خواب مال و دارایی است.

چنانچه در خواب ببینید پوست سمور دارید و یا از پوست سمور به لباس خود دوخته و آن را زینت کرده اید و یا اینکه کلاهی از این پوست گرانقیمت دارید، مالی نصیب شما می شود که صاحب اول آن انسانی ستمگر و کج خو و خشن بوده است.

اگر ببینید سموری در خانه و یا باغ و یا زیر دیوار شما لانه کرده و بچه نهاده، خوب نیست.

  • سمور از فتنه و بلا خبر می دهد و بچه دار شدنش می گوید بلا در خانه شما ریشه کرده و ریشه کن کردن آن دشوار شده است.

تعبیر خواب دنبال کردن سمور در خواب

اگر در خواب خود ببینید سموری هست که از شما می گریزد و شما او را دنبال می کنید، خوب است؛ چون خوابتان می گوید بلا از شما فرار می کند و دشمنی هست که بر او چیره می شوید و آن را دور می سازید.

کشتن سمور نیز در خواب خوب است، ولی نگه داشتن لاشه سمور و دیدنش خوب نیست.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب