ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سمنو

تعبیر خواب سمنو

تعبیر خواب سمنو

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سمنو شیره جوشانده جوانه گندم است. پختن سمنو اقدام به کار نیکی است که هم سود بیننده خواب در آن است و هم دیگران از آن متمتع می شوند. به خصوص همراه خویش روزی حلال و معاش پاک می آورد.

  • سمنو نعمت و رزق و روزی حلالی است که با زحمت وطول زمان حاصل می گردد.
  • مالی است که با گذشت زمان و اثبات حقانیت و لیاقت به دست بیننده خواب می رسد.
  • مانند میراث که باید حسب و نسب خویش را وارث ثابت کند تا ارث بگیرد.

تعبیر خواب سمنو دادن

اگر در خواب ببینید که به کسی سمنو می دهید، او شما را نعمت می دهد و اگر شما در اخواب به کسی سمنو دادید، این شما هستید که او را به نعمت و روزی می رسانید.

تعبیر خواب سمنو پزون

  • اگر در خواب خود ببینید جایی سمنو می پزند و شما هم حضور دارید، به نعمت می رسید.
  • اما چنان است که حقی برای شما قایل نیستند.
  • اگر در خواب دیدید سمنو را بهم می زنید، در کار نیک دخالت می کنید.
  • اگر در خواب ببینید که خودتان سمنو می پزید، بنیاد خیر می نهید و کاری می کنید که دیگران هم از آن سود می برند.

به هر حال دیدن سمنو در خواب خوب است.

در صورتی خوب نیست که سمنو رنگ یا عطر و بوی طبیعی نداشته باشد و شما از آن خوشتان نیاید.

  • مثلا اگر در خواب ببینید سمنو میپزید – یا ظرفی سمنو دارید که ملاحظه کنید سمنوی شما سرخ رنگ یا سبز و یا آبی است – در این صورت خواب شما خوب نیست و ابتلا و غم و رنج تعبیر می شود.
  • سمنو باید شکلاتی رنگ باشد و عطر و بوی آن نیز به مشام خوش بیاید.
  • اگر عطر و بوی نامطلوب هم داشته باشد، ابتلا و غم و اندوه است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب