ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب سقف

تعبیر خواب سقف

تعبیر خواب سقف

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

اعتقاد بر این است که سقف در خواب شخصیت قدرتمند و بزرگی است که شما را حمایت میکند و تحت پوشش امنیت قدرت خویش قرار می دهد.

تعبیر خواب سقف محکم و مرتفع

اگر در خواب ببینید زیر سقفی مرتفع و محکم و استوار نشسته اید، خوب است؛ زیرا خوابتان می گوید امنیت و فراغت دارید و از گزند آفات و بلاها در امان و محفوظ خواهید بود.
  • چنانچه در خواب ببینید سقفی که زیر آن نشسته اید محکم و استوار نیست، سقفی است پست و پایین و لرزان. خواب خوبی ندیده اید، زیرا این خواب از فقدان امنیت و فراغت خبر می دهد و می گوید نباید چندان آسوده خیال باشید. به زبان دیگر می گوید قدرتی که بر آن متکی خستید، خود چندان ثبات و قوامی ندارد.

تعبیر خواب سقف شکسته

همین طور است اگر در خواب ببینید سقفی که زیر آن نشسته اید، شکسته است. سقف شکسته از فرو ریختن آوار خبر می دهد که بالطبع چندان تعبیر خوشی ندارد. این خواب گویای آینده نامطمئن بیننده خواب است.

  • به خصوص اگر در عالم خواب دچار وحشت شوید، به هیچ وجه خواب خوبی نمی تواند باشد، زیرا در این مورد وحشت عینا به بیداری شما منتقل می شود. یا معکوس.
  • وحشتی که در آینده خیلی نزدیک برای شما اتفاق می افتد، آنقدر شدید و شوک دهنده است که خواب شما آن را به صورت ترس از سقف شکسته متجلی کرده است.
  • این کاملا یک مورد استثنایی است و با «ترس» که قبلا نوشته شد، فرق دارد. ترس در خواب شادی است، امانه این ترس.
    اگر در خواب ببینید سقف روی سرتان خراب شد، به هیچ وجه خوب نیست. چه از فرو ریختن سقف آسیب ببینید و چه سالم از زیر آوار خارج شوید، تعبیر یکی است و خواب شما از حادثه مرگباری خبر می دهد. خوب است احتیاط کنید.

تعبیر خواب سقف به بیم و هراس

اگر در خواب ببینید قسمتی از سقف سالم است و بخشی دیگر شکسته و متزلزل، خواب شما از بیم و هراس و تزلزل خبر می دهد. در آینده زیان می بینید و متوحش و سرگردان می شوید.

تعبیر خواب سقف سوراخ

اگر در خواب ببینید سقفی که زیر آن نشسته اید سوراخ شده، سوراخی که قبلا نبوده، است. نشان آن است که به رییس و بزرگ شما، هر کس که بر او متکی هستید، گزند و آسیب وارد می آید و در نتیجه شما هم مصون و ایمن نخواهید ماند.

تعبیر تعمیر کردن سقف در خواب

اگر در خواب دیدید که سقف می زنید و یا سقفی را تعمیر می کنید، نشان آن است که به شخص بزرگی خدمت می کنید و این خدمت قابل توجه است تا جایی که مورد تشویق و تقدیر قرار می گیرید.

تعبیر ویران کردن سقف در خواب

اگر در خواب ببینید سقفی را ویران می کنید که آن سقف به شما تعلق ندارد، کاری زیان بخش انجام می دهید.

  • اگر آن سقف متعلق به خودتان باشد، در حق بزرگی که به شما محبت می کند، ستم میکنید؛ خیانت می ورزید که در پایان خودتان زیان می بینید و فتنه هر چه که هست، به خود شما باز می گردد.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب