ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

هفده − یازده =

بستن
بستن

تعبیر خواب سقز یا آدامس

تعبیر خواب سقز یا آدامس

تعبیر خواب سقز (آدامس)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سقز سلف آدامس است. سابق خودمان سقز داشتیم که عطر و طعم خاصی داشت و بیشتر زنان خانه دار که بچه شیرخوار داشتند، می جویدند. معلوم نبود صحت داشته باشد، اما گفتند شیر زنان را زیاد می کند.

  • آدامس در سال هزار و سیصد و بیست با هجوم چند کشور خارجی به ایران، به کشور ما وارد شد و به وسیله سربازان آمریکایی شیوع و رسمیت یافت.
  • آدامس نام یک نوع از آن و نام یکی از صدها سازنده سقز امریکایی است. اصل آن “گم” نامیده می شود و در ایران بنام آدامس شهرت یافته و جایگزین سقز خودمان شده است.

بهر حال سقز جویدن تقلید عمل جویدن است بی آنکه چیزی بلع کنیم و بخوریم.

  • حتی بی آنکه از این کار بیهوده سودی عایدمان گردد، سقز را می جویم و چه بسا از اینکه زیان نیز متوجه بدن ما بشود؛ چون خستگی آرواره ها را موجب می شود.
  • به علاوه سبب ترشح بی علت بزاق می گردد.

تعبیر خواب سقز جویدن در خواب

سقز جویدن در خواب بیهوده گویی، یاوه سرایی، وراجی، لاف زدن و دروغ گفتن تعبیر شده است.

  • یاوه سرایی و بیهوده گویی درست حال سقز جویدن را دارد، زیرا هیچ سودی عاید گوینده اش نمی کند.
  • چنانچه در خواب خود ببینید سقز یا آدامس می جوید، دروغ خواهید گفت؛ لاف خواهید زد.
  • اگر در خواب بینید دیگری در حضور شما سقز یا آدامس می جود، از جانب وی دروغ و یاوه خواهید شنید.
  • اگر سقز یا آدامس جویدن او صدا هم داشته باشد، دروغگویی او موجب تصدیع و زیان شما می شود.

تعبیر خواب تعارف سقز به دیگری

اگر در خواب ببینید کسی به شما سقز یا آدامس تعارف میکند و می دهد، موردی پیش می آید که شخصی شما را به گفتن دروغ و یاوه تحریک می کند.

  • دادن سقز به دیگری هم تحریک و تحریص به دروغ گفتن و لاف زدن است.

تعبیر خواب بلع سقز 

اگر در خواب دیدید سقز یا آدامس در دهان داشتید و آن را فرو بردید و قورت دادید، پشیمان و نادم خواهید شد.

  • البته این ندامت به دنبال دروغ گفتن اتفاق می افتد.

خرید سقز یا آدامس و داشتن آن تعبیر یکسان دارد، ولی گرفتن آن از دیگری متفاوت است.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب