ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

نوزده + 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سفر

تعبیر خواب سفر

تعبیر خواب سفر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سفر در خواب برخاستن و به مسافرت اقدام کردن هیچ تعبیر خاصی ندارد، مگر تبدیل و دگرگونی.
 • اما همین تبدیل و تحول و دگرگونی موقعی خوب و بد می شود و تعبیر خاص پیدا می کند که بدانیم از کجا به کدام جا می رویم و در این تغییر و تبدیل چه موقعیتی پیدا می کنیم.

چنانچه در خواب خود ببینید سفر می کنید، دگرگونی و تحولی در زندگیشان پدید می آید.

 • ولی اگر از جایی بدتر به جایی بهتر سفر کنید، در این دگرگونی وضع شما بهتر خواهد شد.

در خواب وقتی می خواهیم به سفر برویم، حتما می دانیم از کجا به کجا می خواهیم برویم. این آگاهی در درون ما هست. ضمنا خوبی و بدی آن محل نیز با واکنشی که نشان می دهیم، قابل تشخیص است.

در خواب فقط همین دو عامل ضروری است که رویا را قابل تعبیر می کند.

پس چنانچه در خواب ببینید می خواهید به سفر بروید و جامدانهای خویش را بسته اید، تحولی در زندگیتان پدید می آید.

 • اما باید دید به کجا می روید.
 • اگر در خواب نسبت به سفری که در پیش دارید ابراز خوشحالی و رضایت کردید، تحول مطلوبی خواهید داشت.
 • ولی چنانچه ناخشنود بودید، تحول دلپذیر نیست.
 • آنچه که خوبی و بدی محل سفر را مشخص می کند، واقعا خوبی یا بدی آن محل نیست، بلکه واکنش شما ارزش آن را مشخص می نماید.

خوشحالی بخاطر سفر در خواب

ممکن است در خواب خود ببینید سوار اتومبیل شده اید و دارید به محلی می روید که سیل و زلزله آنجا را به ویرانی و انهدام کشیده است. البته آنجا جای خوبی نیست، اما اگر خوشحال بودید و این سفر را دوست داشتید، خواب شما خوب است.

تعبیر تعدد چمدان ها در خواب

اگر در خواب ببینید ساک و کیف و جامه دان زیادی دارید و به سفر می روید، تغییراتی در زندگیتان پدید می آید که تکلیفتان را زیاد می کند و به میزان بسته ها و ساک ها و جامدانها زیان می کنید.

تعبیر خواب سوغاتی های سفر

اگر در خواب ببینید از سفر بازگشته و سوغاتی و بار و بند و بسته ها و جامه دان های فراوانی با خویش آورده اید، خوب است. شما را از دگرگونی هایی خبر می دهد که سودبخش هستند و به میزان همان بسته ها که همراه آورده اید، سود عایدتان می شود.

تعبیر خواب گریه کردن هنگام سفر

اگر در خواب ببینید به سفر می روید و گریه می کنید، از دیدار کسی که دوستش دارید، خوشحال می شوید.

 • اگر در خواب ببینید کسی از شما خداحافظی می کند و به سفر می رود و او گریه می کند، خبری خوب به شما می رسد که سبب خشنودیتان می گردد.

تعبیر خواب مسافری ناشناس

اگر در خواب خود ببینید مسافری ناشناس بر شما وارد شده که او را نمی شناسید و نمی دانید اصلا چرا نزد شما آمده، آگاه و هوشیار باشید؛ زیرا دزد به مالتان می زند.

 • این نوع مسافر ناشناس دزد است.

تعبیر خواب مسافرت فامیل

اگر در خواب ببینید کسی را که می شناسید، به مسافر می فرستید، در صورتی که بدانید او به کجا می رود، خوب است.

 • اگر در خواب ببینید آشنا و یا خویشاوندی را به سفر می فرستید و نمی دانید مقصد او کجاست و به کدام شهر و دیار می خواهید برود، خوب نیست. چون نشان آن است که همان شخص یا آشنایی دیگر را از دست می دهید.
 • همین طور است اگر خودتان عازم سفر باشید و ندانید به کجا می روید. این خواب خوبی نیست و از فرا رسیدن اجل خبر دارد.
 • ولی اگر بدانید به کجا می خواهید بروید و خوشحال باشید، خوب است.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب