ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سطل (دلو)

تعبیر خواب سطل (دلو)

تعبیر خواب سطل یا دلو

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سطل در خواب دلال بانک و بیمه است.

  • ولی ما که در کشور خودمان روش بانکداری اسلامی را اجرا و تجربه می کنیم و با انواع نزولخواری و بهره دهی و بهره کشی و دلال بازی به شدت و قاطعیت مبارزه می شود، دلال بانک و بیمه را به آن صورت که درکشورهای اروپای غربی فعالیت میکنند، نمی شناسیم.

سطل همانطور که می دانید وسیله ای است برای انتقال و جابجا کردن مایعات، بخصوص آب مشروب.

  • سطل یا دلو را با رشته ای طناب و رسن به چاه می افکند و از منبع زیر زمینی آب میکشند و به خانه یا مزرعه منتقل می نمایند.
  • پس عملا چنین است که منبع زیر زمینی آب فراوان دارد و ما با سطل مقداری از آن همه آب را به اندازه مصرف خودمان بر می گیریم.
  • در این صورت سطل کمک مالی است، به خصوص وامی است که از بانک یا شخصی ثروتمند گرفته می شود و با آن پول مشکلی را آسان می کنیم.

تعابیر متفاوت خواب

معبران پیشین نوشته اند سطل خدمتکار و یا خادم است.
“ابن سیرین” نوشته اگر کسی در خواب ببیند سطلی دارد، خدمتکاری حاصل می کند.
اما به نظر منوچهر مطیعی تهرانی معبر خواب اگر در خواب ببینید سطلی دارید و یا سطلی از بازار خریده اید، از نظر مالی به شما کمک می شود، به خصوص اگر سطل سنگین و پر باشد.

تعبیر چاه و سطل و آب

چاهی که آب داشته باشد، حکم بانک و یا شخص ثروتمندی را دارد که پول هایش را جمع و ذخیره کرده باشد و سطل و یا دلو که به استعانت آن آب از چاه بیرون می کشند، در حقیقت وام بانکی است که بانک می دهد و شما که سطل دارید، با آن کمک رفع نیاز می نمایید.
  • سطل سوراخ زیان است؛ آن هم زیانی است که در همان مسیر اخذ وام متوجه بیننده خواب می شود.

  • شکستن و دور افکندن سطل نیز همان تعبیر را دارد که درباره سوراخ بودن سطل نوشتم.
اگر در خواب ببینید که با سطل از جایی آب بر می دارید و یا از چاهی آب میکشید و یا با سطل مایعی را از جایی به جایی دیگر می برید، وامی میگیرید و یا به شما کمک می شود که سود می برید. به خصوص اگر آبی که می کشید، صاف و روشن باشد، خوابی خوب دیده اید.

تعبیر دور ریختن آب سطل در خواب

اگر در خواب ببینید با سطل آب میکشید و دور می ریزید، مال خودتان را هزینه می کنید و یا وامی را که میگیرید، هدر می دهید و یا سودی که عایدتان می شود، در راه غیر معقول مصرف می نمایید.
  • اگر در خواب ببینید با سطل آب میکشید و آبهای کشیده شده را جایی روی هم می ریزید، نشان آن است که فواید حاصله را جمع می کنید؛ انباشته نگه می دارید که البته خوب است.

داشتن سطل بزرگ وام زیاد و سنگین است. کمکی است بیشتر از توانایی و نیازمندی شما که طبعا بازپرداخت آن نیز سنگین و دشوار خواهد بود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب