ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سه × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب سرکه

تعبیر خواب سرکه

تعبیر خواب سرکه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سرکه در خواب مالی است حلال و پولی است مشروع، ولی غم انگیز مانند میراث.

خانم “آتیانوس” معبر یونانی در مورد سرکه مطالب جالبی می گفت که شنونده را به تفکر وا می داشت. او می گفت:

هیچ چیز مسخره تر از این نیست که ما از همسایه خویش سرکه میگیریم و می خوریم و می گوییم به به چه سرکه خوبی.

همسایه زحمت کشیده، پول داده، کشمش خریده، آن را شسته و خشک کرده و بعد سرکه انداخته و مدتها نیز منتظر مانده تا سرکه رسیده است.

بعد از رسیدن سرکه را صاف کرده و برای آینده خودش در کپ ها و شیشه ها ذخیره نموده است. پس از گذشت یکی دو سال همین که ما مطلع می شویم او سرکه چند ساله دارد، فقط بخاطر اینکه سرکه اش خوب است، به سراغش می رویم حتی ظرف هم نمی بریم و از او سرکه می خواهیم و اگر خیلی با انصاف باشیم، سرکه او را می خوریم و می گوییم به به، چه سرکه خوبی .

تعبیر کلی سرکه در خواب

درخوابهای ما مالی که متعلق به دیگری باشد و بدون زحمت و تلاش به دست ما برسد، به صورت سرکه ظاهر می شود.

  • بهترین و مشخص ترین نوع آن میراث است که به ظاهر از دریافت آن متاثر و اندوهگین می شویم، ولی در واقع مالی مفت و بدون زحمت به چنگمان افتاده است.

«ابن سیرین» نوشته: سرکه مال حلال و با خیر و برکت باشد که خوردن آن نیک باشد.

اگر در خواب ببینید سرکه دارید، خوب است و همانطور که گفته شد، پول و مالی بدون زحمت به چنگ شما می افتد. مقدار آن بستگی دارد به مقدار سرکه ای که در خواب می بینید.

اگر در خواب ببینید سرکه دارید و می خورید، ولی ترشی سرکه شما را می آزارد و حالت چندش پیدا می کنید، خوابتان می گوید از دریافت آن مال ملول و اندوهگین می شوید و این چنان است که بر شادی داشتن آن پول و مال می چرید.

معبران اصولا ترشی را در خواب خوب ندانسته اند. ترشی را غم و رنج تعبیر می کنند.

اگر در خواب ببینید که چندین کپ و شیشه دارید اما همه خالی هستند، خواب شما می گوید انتظار میراثی را می کشید. ناخودآگاه خویشتن را آماده کرده اید که ما ترک کسی را تصاحب کنید و مقدار آن بستگی دارد به مقدار شیشه ها و کپهای خالی سرکه.

تعبیر شکستن شیشه سرکه در خواب

اگر در خواب ببینید شیشه سرکه شما شکسته و محتوی آن به زمین ریخته، نشان آن است که مال حلالی را از دست می دهید و بر فقدان آن تاسف می خورید.

سرکه باید ترش باشد و هرچه ترش تر باشد بهتر است.

  • اما ترشی سرکه در خواب خوب نیست.
  • بهتر آن است که شیرین باشد و وقتی می چشید، شیرینی آن را حس کنید.
  • انداختن سرکه در خواب نشان بنیاد خیر نهادن است و دادن آن نیکی کردن و خیرات و مبرات است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب