ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

نوزده + 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سرنگ

تعبیر خواب سرنگ

تعبیر خواب سرنگ

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سرنگ نیز از چیزهایی است که معبران سنتی ما درباره آن مطلبی ننوشته اند.

  • درباره سرنگ باید بر تجربیات شخصی متکی بود و یا آنچه که خوابنامه های خارجی درباره آن نوشته اند.
  • معبران اروپایی غالبا کسانی هستند که در تعابیر خویش ریشه یابی روانی می کنند و هیچ تعبیری را عرضه نمی نمایند، مگر اینکه یک علت روانی و نهفته در آن جستجو کنند.
  • در یک خوابنامه فرانسوی که چند روانشناس آن را تنظیم کرده بودند، سرنگ انتظار کمک و بهره مندی است از جانب دیگران ، انتظار نهفته و چشمداشتی که بدون تدارک یا انگیزه در بیننده خواب به وجود می آید، در رویاهایش به صورت سرنگ متجلی می شود.

اما سرنگ دلالت خیرخواهی و محبت است.

  • کسی که سرنگ دارد و آن را به کار می برد، شخصی است که بدون چشمداشت متقابل دلالت و خیرخواهی میکند، به طوری که اعمالش می توانند کارگشا باشند.

داشتن سرنگ در خواب

اگر در خواب دیدید سرنگ دارید و برای مصرف شخصی خریده اید، مشکلی دارید که با یک راهنمایی و کمک فکری رفع و آسان می شود.

  • اگر در خواب دیدید که دیگری سرنگ در دست دارد و در کنار شما ایستاده و یا می خواهد دارویی را به شما تزریق کند، انسانی است خیرخواه و مشکل گشا که در مسیر زندگیتان قرار می گیرد.
  • اگر دیدید کسی سرنگ در دست دارد و می خواهد به شما آمپول بزند و سرنگ را آماده کرده، اما شما ابا و اکراه دارید، کاری کرده اید و یا کاری میکنید که مستحق شماتت و سرزنش می شوید و یا عملی مرتکب می شوید که دیگران ناگزیر می شوند به شما تذکر بدهند و توبیخ کنند.
  • اگر دیدید دیگری سرنگ دارد و شما می ترسید و میگریزید، استحقاق محبت را دست می دهید. در مقابل نیکی و دوستی ناسپاسی میکنید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب