ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

17 − 10 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سرمه

تعبیر خواب سرمه

تعبیر خواب سرمه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

در مورد ریمل به تفصیل نوشته شده است. اگر بخواهیم سرمه را با لوازم آرایش متداول امروز مقایسه کنیم، سرمه همان ریمل است و همین تعابیر را باید برای ریمل داشته باشیم.

  • اما سرمه را در قدیم برای افزودن بر روشنایی چشم مصرف می کردند و به همین نیت گاه به چشم کودکان نیز می مالیدند و مردان هم از آن استفاده می کردند؛ البته کسانی که دچار ضعف بینایی بودند.

ریمل با سرمه در مصرف تفاوت هایی دارد که این را زنان می دانند.

  • سرمه جنبه سنتی دارد و معبران گذشته آن را از قلم نینداخته اند.
  • اما ریمل پدیده ای است جدید که در تعابیر سنتی نشانی از آن به دست نداریم.

تعبیر کلی سرمه در خواب

سرمه را معبران روشنایی و چشم را دین و ایمان بیننده خواب تعبیر کرده اند. در واقع سرمه به چشم مالیدن در خواب صلاح و دین داری است و خواب می گوید بیننده خواب در راه خدا گام می نهد و انسانی نیکوکار و متدین می شود.

تعبیر سیاه کردن چشم

سیاه کردن چشم اگر به منظور افزودن دید و روشنایی بینایی نباشد، هدف غیر واقعی نشان دادن چشم است، لذا معبران این کار را تظاهر و ریاکاری تعبیر کرده اند و نوشته اند اگر در خواب ببینید بر چشم خویش سرمه کشیده اید، ریا و تظاهر به نیکی میکنید.

دسته ای دیگر از معبران سرمه را مال تعبیر کرده و نوشته اند اگر در خواب ببینید سرمه به چشم دارید، مالی نصیب شما می شود.

تعبیر خواب سرمه کشیدن در خواب

اگر بیننده خواب ببیند سرمه به چشم می مالد، به خوبی و پاکی و دینداری و شفقت و انسانیت تظاهر میکند، ولی در حقیقت فاقد این امتیاز است و دروغ می گوید و مکر میکند.

اگر ببینید دیگری به چشم شما سرمه می مالد، یا مالی نصیب شما می شود و از جانب آن شخص سودی عایدتان می گردد و یا تشویق به ریا و مکر و فریب می شوید.

اگر در خواب ببینید دیگری سرمه مالیده، آن شخص به شما دروغ می گوید؛ حقیقتی را پنهان میکند و به چیزی که فاقد آن است، تظاهر میکند.

روی هم رفته سرمه همان تعابیر را دارد که برای ریمل در حرف «ر» نوشته ام و چیزی جز آن نیست.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب