ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

4 × 4 =

بستن
بستن

تعبیر خواب ستاره

تعبیر خواب ستاره

تعبیر خواب ستاره

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

 بر مبنای تیوریهای «فروید» درباره ستاره درباره ی خواب، کسانی که در نظر ما خیلی جاه و مقام دارند و بزرگ و مهم جلوه می کنند و به زبان دیگر دور از دسترس ما هستند، به طور سمبولیک در رویاهای ما به شکل ماه و خورشید و ستارگان، شهاب ها و کهکشانها ظاهر می شوند و شکل می گیرند.

معبران سنتی و قدیمی ما نیز بی آنکه اشاره ای به این علت کرده باشند، خورشید و ماه و ستارگان را پادشاه، همسر پادشاه و وزیران شاه تعبیر کرده و در موارد بسیار نوشته اند که ستارگان وزیران مملکت هستند.

تعبیر ماه و خورشید در 

«فروید» در تحلیل های خویش عینا همین مطلب را عنوان کرده و خورشید و ماه را امپراطو و امپراطریس دانسته چون او اتریشی بود و اتریش در زمان او امپراطور داشت.

  • ولی در شرایط امروز و زندگی کنونی ما که وزراء اشخاص خیلی دور از دسترس نیستند، ستارگان نمی توانند وزراء باشند.
  • چه همانطور که در چند جا به خصوص مقدمه نوشتم، تعبیرات خواب احکام و قطعی نیستند و غالبا بستگی می یابند به نحوه زندگی و برداشتی که ما از چیزها، اشخاص و حوادث داریم.

تعبیر خواب ستاره روی سینه

اگر در خواب خود دیدید ستاره ای بر سینه خویش دارید و یا بر شانه خود الصاق کرده و نهاده اید، نشان آن است که بزرگ می شوید و مردم با تکریم و تعظیم به شما می نگرند. در واقع شاخص و ممتاز می شوید.

تعبیر خواب ستاره در دست

اگر در خواب ببینید ستاره ای را به چنگ گرفته اید، کامیابی و موفقیت شما قطعی است. خواب شما می گوید به مراد می رسید و چیزی را به دست می آورید که برایتان ایده آل و آرزو بوده است.

  • برعکس است اگر ببینید ستاره ای داشتید که از دست شما لیز خورد، بیرون رفت و به زمین افتاد و یا بر آسمان صعود کرد و رفت، در این صورت شکست می خورید و یا شانس بزرگی را از دست می دهید.

تعبیر خواب ناپدید شدن ستاره 

اگر در خواب ببینید ستاره ای در آسمان کمرنگ شد و ناپدید گردید، یا ستاره ای داشتید که گم کردید، نشان آن است که بخت از بیننده خواب بر می گردد و این تعبیر عینا همان است که در بالا گفته شد.

  • چنانچه در خواب بینید ستاره ای از خانه شما برخاست و به آسمان رفت و کمرنگ و کوچک شد تا اینکه محو و ناپدید گردید، خوب خوابی نیست؛ چه که از مرگ یکی از افراد خانواده خبر می دهد.
  • اگر ستاره ای را دیدید که از محله و یا شهر شما برخاست و رفت تا ناپدید گردید، بزرگی از شهر و دیار و یا محله شما می میرد. بزرگی که موقعیتش مانند ستاره بوده و درخشندگی داشته است.

تعبیر شمردن ستاره ها در خواب

اگر در خواب ببینید که ستاره ها را شماره می کنید، به کار بزرگی دست می زنید و بر جمعی رجحان و برتری و امارت می یابید.

  • جمعی که مانند ستارگان بزرگ هستند و از افراد عادی جامعه محسوب نمی شوند.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب