ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب سبیل

تعبیر خواب سبیل

تعبیر خواب سبیل

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سبیل نشانه قدرت طلبی و هیبت مردانه است.

 • در خواب نیز همین تجلی را دارد.

تعبیر ریش بدون سبیل در خواب

اگر در خواب ببینیم که ریش داریم، ولی سبیل نداریم؛ نشان آن است که آبرو داریم اما قدرت حفظ این آبرومندی را فاقد می شویم.

تعبیر تراشیدن سبیل در خواب

اگر ببینید که سبیل خود را می تراشید، حادثه ای پیش می آید که قدرت شما متزلزل می شود و در نتیجه به آبرویتان لطمه وارد می آید. این در صورتی است که در بیداری سبیل داشته باشید.

 • اگر در بیداری سبیل نداشته باشید و در رویای خود ببینید که آن را می تراشید، کاری خلاف اخلاق انجام می دهید که همگان از آن مطلع می شوند.
 • اگر در خواب ببینید دیگری سبیل شما را می تراشد، آبرویتان مطرح می شود و شخصیت شما زیر سؤال قرار می گیرد.
 • اگر ببینید سبیل شما را با زور و جبر می کنند، به شما ستمی بزرگ می شود که در نتیجه اهمیت و ارزش خود را از دست می دهید.

برای زنان دیدن سبیل در خواب نیکو نیست.

 • همانطور که قبلا هم نوشته شد اگر مردی در خواب ببینید گوشواره آویخته، نشان بی آبرویی است.
 • چنانچه زنی در خواب خود ببیند که سبیل در آورده، به اندازه پرپشتی و کم پشتی و درازی و کوتاهی آن سبیل آبروی او در مخاطره قرار میگیرد و شأن زنانه اش تخفیف می یابد.
 • اما برای مردان دیدن سبیل نیکو است.

تعبیر داشتن سبیل در خواب

اگر در بیداری سبیل ندارید و در رویای خود ببینید سبیل کلفتی پشت لبهای شما روییده، دو حالت دارد.

 • یا کاری بیشتر از لیاقت و توانایی به شما پیشنهاد می شود.
 • یا شما را بیش از آنچه که خودتان به خود ارزش می دهید و شان و مقام قائل هستید، می ستایند.
 • مجموعه احترام شما زیاد می شود و شخصیت می یابید.
 • ولی اگر سبیل متناسب و به اندازه باشد، محترم می شوید و شما را تحسین می کنند.

تعبیر آراستن سبیل در خواب

اگر در خواب ببینید سبیل خود را می آرایید، مثلا با قیچی یا موچین زواید آن را می زنید، خوب است و خبر می دهد که کاری در جهت حفظ آبرو و موقعیت اجتماعی خویش انجام می دهید.

سفیدی سبیل خوب است.

 • اما اگر ریش شما سیاه باشد و سبیلتان در خواب سفید شود، خوب نیست.
 • داشتن سبیل زشت و غیر معمول و متعارف نیز خوب نیست.
 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب