ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب سبوس

تعبیر خواب سبوس

تعبیر خواب سبوس

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

ابتدا داستان زیبایی در مرو خواب سبوس ذکر می شود:

کشاورزی به یکی از معبران بزرگ قدیمی مراجعه کرد و گفت:

– در خواب دیدم انباری گندم دارم، ولی مورچگان به انبار من راه یافته و مقداری از گندم های مرا برده و خورده و سبوس آن را باقی نهاده اند. تعبیر خواب چیست؟

معبر سؤال کرد:

– آن مقدار که مورچگان خورده و برده بودند، چقدر بود؟ آیا از نیم بیشتر بود یا کمتر؟

کشاورز بیننده خواب پاسخ داد: 

– اندکی از نیم کمتر. 

معبر گفت:

– تعبیر خواب تو این است که محصول آینده ات را آفت می زند و در نتیجه دچار تنگی معیشت می شوی، ولی گرسنه نمی مانی و آنقدر برای تو حاصل به دست می آید که سال را بگذرانی تا خرمن و برداشت دیگر فرا رسد.

کشاورز تعبیر خواب خود را شنید و رفت.

شخصی که حاضر بود، پرسید: این سؤال شما چه علتی داشت؟

معبر گفت:

  • گندم، نعمت و معیشت است.
  • سبوس گندم و جو و برنج، تنگی معاش است.
  • مورچه، بلا و آفت است.

از خواب او دریافتم که محصول او را آفت می زند و دچار تنگی معیشت می شود. ولی اینکه پرسیدم مورچگان چقدر برده و چقدر باقی نهاده بودند، می خواستم بدانم تا کجا دچار مضیقه مالی و تنگی معاش می شود. از پاسخی که داد، دریافتم آفت همه محصول او را از بین نمی برد و نیم بیشتر برای او باقی می ماند. همین مقدار کفایت میکند که او و خانواده اش گرسنه نمانند و سال زراعی را سپری کنند.

با این تعریف می فهمیم که سبوس در خواب تنگی معیشت است.

اگر در خواب ببینید خرمنی بزرگ از سبوس پیش روی شماست، گرفتار زیان و خسران می شوید و نیازمند می گردید و چنانچه آن سبوس اندک باشد، زیان شما کم است و قابل تحمل.

تعبیر خوردن نان سبوس در خواب

اگر در خواب ببینید نان سبوس می خورید، یا در خواب احساس کنید که آن نان را از مغز گندم نپخته اند، گرفتار سختی و تنگی می شوید و احتیاج شما تا به آن حد می رسد که از دیگران کمک می طلبید.

تعبیر خواب سبوس داشتن

اگر در خواب ببینید در جیب و یا کیسه و یا در ساک و کیف خود سبوس دارید، یعنی دست در جیب کنید و بدون سابقه ببینید سبوس در جیب شماست، پولتان را در راه بیهوده صرف می کنید.

تعبیر دادن و گرفتن سبوس در خواب

اگر در خواب ببینید کسی به شما سبوس می دهد، به شما زیان می رساند و شما که گیرنده سبوس هستید، زیان می بینید و اگر شما در خواب به کسی سبوس بدهید، به او ستم میکنید و زیان می رسانید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب