ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب سالک (زخم دیر جوش)

تعبیر خواب سالک (زخم دیر جوش)

تعبیر خواب سالک (زخم سالک)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سالک از زخم های دیر درمان است.

 • البته علم جدید راههایی برای درمان آن یافته است، اما هنوز نتوانسته این زخم را مثل زخم های دیگر سریع درمان کند و اثری را که روی پوست بدن می گذارد، از بین ببرد.
 • این زخم در گذشته درست یک سال طول میکشید، به همین علت آن را سالک می نامیدند.
 • معبران نیز آن را مقداری مال و پول مانده و اندوخته تعبیر کرده اند… یعنی پولی که مدت مدیدی بدون جریان و داد و ستد و بگیر و بستان جایی مانده باشد.

نکته:

 در خواب و تعبیر آن استنباط خود بیننده خواب اصل و اساس قرار میگیرد و این استنباط باید در حین دیدن خواب حاصل گردد، نه در بیداری و فردای شبی که خواب دیده اید.

در مورد همین سالک مثال می زنم:

مثلا در خواب می بینید که زخمی برگونه و یا ساعد شما به وجود آمده است. اگر در همان خواب استنباط شود و ادراک شما بگوید که آن زخم سالک است، برای تعبیر همان ادراک و استنباط شما ملاک داوری قرار میگیرد و چنانچه در خواب ندانید آن زخم چیست، اما فردای شبی که خواب دیده اید فکر کنید زخمی که دوش در رویا برگونه و ساعد خویش دیدم احتمالا سالک بوده، به هیچ وجه تشخیص شما محل اعتبار نیست و آن زخم به فرض که سالک هم باشد یک زخم عادی تعبیر می شود.

تعبیر خواب زخم سالک

پس اگر در خواب زخمی برگونه و یا ساعد و ساق خویش ببینید و بدانید آن سالک است، به طور مطلق مال و اندوخته ای می باشد که سبب دردسر و زحمت می شود.

 • مثل پولی که به امانت نزد کسی گذاشته باشند و این پول زیادی بماند و صاحبش برای بازپس گرفتن آن اقدام نکند.
 • این پول اندوخته جهت امانت دار دردسر و زحمت به وجود می آورد، چون نمی تواند از آن استفاده کند و در مقابل مجبور است مراقب و پاسدار آن باشد که دزد نبرد.
 • همین طور است قالی با اسب گرانقیمت که نزد کسی یا جایی امانت نهاده باشند.

یکی از معبران نوشته “وام نپرداخته و یا طلب کهنه و نگرفته نیز به صورت سالک نموده می شود که برگونه وامدار در خواب پدید می آید”.

 یک ماجرای واقعی از خواب سالک

با مطالعه این ماجرا خودتان می فهمید سالک در خواب چیست و چنانچه در رویای خویش سالک ببینید، به راحتی می توانید خواب خویش را تعبیر کنید.

در قدیم بانکی در تهران وجود داشت بنام بانک کارگشایی.

 • نقش بانک مذکور نقش یک صراف نزولخوار بود، به این معنی اشیاء و اموال منقول مردم را گرو میگرفت و پول می داد و از این بابت نزول یا مرابحه گران دریافت می نمود.
 • مردم غالبا فرش و زینت های طلا و اشیاء نقره ای خویش را به بانک کارگشایی می سپردند و پول می گرفتند و سر سال یا اصل پول را مسترد می داشتند و جنس خویش را بازپس می گرفتند و یا معامله شرطی و رهنی را تجدید می کردند و نزول را می دادند.

یک روز خانمی به یک معبر مراجعه کرد و گفت:

– دیشب در خواب دیدم روی پیشانیم یک سالک گرد بزرگ درآمده. در خواب فهمیدم که آن زخم سالک است، نه یک زخم معمولی و بسیار از این بابت غصه می خوردم. تعبیر آن چیست؟

معبر اظهار داشت:

– تعبیر خواب تو این است که پول یا مالی را نزد تو امانت گذاشته اند. این امانت مدتی است نزد تو مانده و چون در بازپس دادن آن اهمال میکنی، سالک بر پیشانیت ظاهر شده.

 • ظهور سالک بر پیشانی برای یادآوری است.
 • ضمیر نهفته تو به این قصور و کوتاهی توجه و حتی اعتراض دارد، اما خودت و ذهنت نسبت به آن توجهی نشان نمی دهید.

زن خندید و گفت:

– من پولی ندارم نزد کسی بگذارم. دیگران هم به من اعتماد نمی کنند که پولشان را به من بسپارند. من نیازمند هستم و پول و مال هر که باشد، خرج میکنم. و با ناباوری و تقریبا تمسخر و استهزاء رفت.

اما چند روزی بعد مجددا آمد و گفت:

– دیشب در خواب دیدم روی دو گونه ام دو سالک درآمده است. رفتم در آینه نگاه کنم، اما در همین موقع متوجه شدم که روی دستهایم نیز سالک در آمده است.

معبر پاسخ داد:

– تعبیر سالک همان است که گفتم. لازم نیست امانت حتما پول باشد. این امانت می تواند شمعدان نقره یا گلوبند و گوشواره و گردنبند و انگشتری طلا و یا لباس خز و دیبا باشد؛ حتی فرش و قالی!.

تا معبر نام فرش و قالی را بر زبان آورد، زن مراجعه کننده با یک دست پشت دست دیگر خود زد و گفت:
– درست است. درست است، مرا ببخشید. الان که گفتید قالی، یادم افتاد. خدا مرا بکشد. چه بد شد.

و با دستپاچگی و هراس زدگی چادرش را مرتب کرد و از جای برخاست که برود.

معبر پرسید چه به یاد آوردی؟

او گفت:
– برادری دارم که گروهبان ژاندارمری است. او سال گذشته به زاهدان منتقل شد. وقتی می خواست برود یک قالی کرمانی را که جهیزیه همسرش بود، به خانه ما آورد و آن را به من سپرد تا از آن نگهداری کنم و خیلی سفارش کرد که قالی را بید نزند. جای مرطوب نیفکنم که بپوسد و بچه ها جوهر و مرکب روی آن نریزند. با این همه سفارش وقتی او به محل ماموریت خودش رفت.

شوهرم به من اعتراض کرد که چرا امانتی برادرت را پذیرفتی. اگر آسیبی به این قالی وارد آید، ما با این درآمد مختصر قادر به دادن تاوان نیستیم و چنانچه تاوان هم نخواهد، بار شرمندگیش سنگین تر از بنیه ماست. راستش خودم نیز پشیمان شدم، اما دیگر کار از کار گذشته و برادرم رفته بود.

ده بیست روز قالی را در خانه نگهداری کردم، اما به خاطر آن خانه نشین شده بودم. حتی جرات نمی کردم برای خرید روزانه بیرون بروم، زیرا می ترسیدم در همین فرصت اندک دزد بیاید و قالی تا شده و آماده کنار صندوقخانه را ببرد.

حل مشکل

یکی از هماسایگان وقتی مشکل مرا دانست، راهنمایی کرد و گفت ” قالی را به بانک کارگشایی بسپار و درعوض پول خیلی کمی بگیر. چه که خواه ناخواه هرچه از بانک بگیری، خرج میکنی. اگر پول کم باشد، موقع پس گرفتن قالی به تو فشار نمی آید” فکر او را پسندیدم و همین کار را کردم. چون در بانک متخصصانی هستند که می دانند قالی را چگونه بسته بندی کنند و نگهدارند که تا خوردگی پیدا نکند و بید آن را نزند.

قالی را به بانک سپردم و مبلغ ناچیزی گرفتم. اینک یک سال از آن تاریخ می گذرد. وقت آن است که بروم و سند را تجدید کنم. خوب شد یاد آوری کردید. راستی از شما ممنونم.

معبر خندید و گفت:

من یاد آوری نکردم. خواب خودت بود که این موضوع را به شکل سالک روی پیشانی به خاطرت آورد. در واقع ضمیر نهفته ات این کار را کرد، نه من.

با مطالعه این ماجرای واقعی می فهمیم سالک در خوابهای ما سمبول چه چیزهایی می تواند باشد.

تعابیر سالک در خواب

 • گاهی سالک غم و غصه کهنه و قدیمی هم هست. خطاهایی مرتکب شده و ستم هایی که در گذشته به دیگران وارد آورده ایم و می کوشیم این خطاها و ستم ها را از یاد ببریم، لیکن ضمیر ما آنها را به یادمان می آورد.
 • اما سالک بیشتر در خوابهای ما جنبه مالی دارد، نه احساسی و عاطفی.
 • اگر غم و غصه و قدیمی هم باشد، باید ریشه مالی آن را یافت.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب