ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

چهارده + 14 =

بستن
بستن

تعبیر خواب ساق پا

تعبیر خواب ساق پا

تعبیر خواب ساق پا

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

از امام صادق علیه السلام نقل میکنند که:

 • ساق در خواب عمر است.
 • یا مردان را زن است.
 • زنان را شوهر .

بسیاری دیگر از معبران نیز ساقها را در خواب عمر و زندگی دانسته اند.

دسته ای دیگر مال دنیا به خصوص مالی که صرف معیشت می شود، تعبیر کرده اند.

علت اختلاف در تعابیر اینست که ساق ها اعضایی هستند که قیام ما بر آنها انجام می گیرد و این بستگی دارد به اینکه در بیداری ما بر چه چیز متکی هستیم و قوام ما بر کیست یا چیست؟

امام صادق که فرمودند: مردان را زن است و زنان را شوهر؛ سبب همین است. چون زن بر مرد متکی است و مرد به وجود زن نیازمند است.
همین طور است مال دنیا و عمر و زندگی آنها که بر دارایی خویش متکی هستند و کسانی که به حیات چند روزه دنیایی به شدت دل بسته اند.

تعبیر خواب موی ساق ها

اگر در خواب خود ببینید ساقها و پاهای پشمالو و پرمویی دارید، به قدر مویی که برپای خویش می بینید، مقروض و وامدار می شوید.

 • اگر مویی که می بینید آنچنان زیاد باشد که شانه برآن گیر بکند، دین و بدهی و وام شما بسیار خواهد بود. یعنی آنقدر که از مجموع دارایی شما بسیار بیشتر است.
 • چنانچه موی پای شما اندک باشد، به طوری که با سرانگشت نتوانید بگیرید، بدهی مختصری پیدا می کنید که به راحتی می توانید بپردازید و برائت ذمه حاصل کنید.
 • اگر موی پای شما چنان باشد که طبیعی بنظر برسد، نشان انگیزه ای است در جهت قوام و استحکام و پایداری در مقابل مشکلات زندگی و این نشان بسیار نیکویی است.

تعبیر خواب ساق ها ی محکم

چنانچه در خواب ببینید ساق های محکمی دارید، زندگی به کام شماست.

 • اگر ساق های شما بلند و کشیده باشد، عمرتان دراز خواهد بود.
 • اگر در خواب ببینید ساق هایتان کوتاهتر از حد معمولی است، باید نگران آینده خویش باشید.
 • اگر ساق های شما کوتاه، اما محکم و استوار باشد، نشان آن است که زندگی را تا وقت مرگ بخوبی و کامروایی میگذرانید.
 • ولی ساق های کوتاه که با طول قامتتان سازگار نباشد، خوب نیست و معبران نوشته اند که خبر از کوتاهی عمر می دهد.

تعبیر خواب ساق های پیچیده بهم

همین حالت است اگر در خواب خود ببینید که ساق های شما به هم پیچیده و نمی توانید پاها را از هم باز کنید و راه بروید. این نشان از پیچیدگی امور حیاتی شماست و خبر از مشکلات بسیار بغرنجی می دهد که با زندگی و دارایی شما ارتباط خواهد یافت.

چنانچه در خواب ببینید که یک ساق چاق تر از ساق دیگر است:

 • با همسر خود اختلاف پیدا می کنید؛ زیرا زن و مرد شریک زندگی یکدیگرند و قوام هریک بر دیگری است.
 • نقص و ضعف در یکی از ساق ها نشان از عدم تعادل و توافق بین زن و شوهر است.

تعبیر خواب ورم ساق ها

اگر در خواب ببینید که برساق پای شما دملی است که آماسیده و متورم شده، مالی به قدر همان آماس نصیب شما می گردد و چنانچه در خواب مشاهده کنید بر ساق پای شما زخمی است دردناک که نمی توانید راه بروید، نوعی بی نظمی در زندگی شما ایجاد می شود.

تعبیر خواب زخم ساق ها

اگر در خواب خود ببینید بر ساق خود زخمی خون آلود دارید که خون از آن زخم جاری است و فرو می چکد، مالی را از دست می دهید و میزان مال از دست رفته به قدر وسعت زخم و میزان خونی است که از زخم می رود و فرو می چکد.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب