ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

5 + 4 =

بستن
بستن

تعبیر خواب ساعد

تعبیر خواب ساعد

تعبیر خواب ساعد

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

ساعد قسمتی از دست است که بین مچ و آرنج قرار گرفته است.

 • ساعد عامل بسیار موثری در تحریک انسان است.
 • به همین علت معبران ساعد را شریک و رفیق بیننده خواب تعبیر کرده اند.
 • ساعد دوستی است که در کار و مال شریک انسان است و همانقدر مدد و همکاری می کند که سود می برد و یا زیان تحمل می نماید.

تعبیر خواب ساعد لاغر در خواب

س اگر در خواب خود ببینید ساعد شما لاغر و ضعیف و نحیف است، دوست و یا شریکتان از شما آزردگی دارد و یا دوست و شریک و مددکار و یا خوبی ندارید تا بتواند شما را کمک کند.

 • این تعبیر برای هر حالت غیر طبیعی که در ساعد باشد هست.

تعبیر موی ساعد در خواب

اگر در خواب خود ببینید ساعد شما آنقدر مو دارد که نقاط دیگر بدنتان فاقد آن است، دوست خود را از دست می دهید؛ یا مقروض و بدهکار می شوید.

 • اگر ببینید موی ساعد خود را می کنید و ازاله می نمایید و یا دین خویش را ادا می کنید، مجموعا از غم و اندوه می رهید.

تعبیر خواب ساعد شکسته در خواب

«ابن سیرین» می گوید اگر در خواب ببینید ساعد شما بیفتاد و یا بشکست، دوست و همراه خود را از دست می دهید.

 • اگر ببینید ساعد شما سالم و خوش ترکیب است، از دوست و یا شریک خویش سود می برید و یا کاری در جهت رضای او انجام می دهید.

تعبیر خواب ساعد اضافه در خواب

اگر در خواب ببینید که یک ساعد اضافه دارید، زیاده خواهی می کنید و آز و طمع در شما ایجاد می شود و در نتیجه غمگین و اندوهگین می گردید.

 • اگر در خواب ببینید کسی ساعد شما را طوری به شدت گرفت و نگه داشت که نتوانستید کاری انجام دهید، دنیا بر شما تنگ می شود.
 • اگر به نرمی و ملایمت و طوری گرفت که رنجه و آزرده نشدید، از دیگران کمک و یاری می گیرید.
 • بستگی به این دارد که در خواب چه کسی گرفته باشد.
 • اگر بیگانه باشد، یک بیگانه به شما کمک می کند.
 • اگر آشنا باشد، یکی از نزدیکانتان به یاری شما می شتابد.

مولف «نفایس الفنون» نوشته

در خبر است که حضرت رسول اکرم (ص) در شب معراج زن مجهولی را دید که ساعد خود را برهنه کرده است.

از «جبرئیل» سئوال کردند این کیست؟

جبرئیل پاسخ داد این دنیا و اشتغالات دنیوی است.

به این علت برخی از مولفین و معبران ساعد را دنیا دانسته اند.

یکی از معبران قدیمی نوشته اگر ببینید ساعد شما متورم شده، دنیا خواهی می کنید.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب