ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب ساعت

تعبیر خواب ساعت

تعبیر خواب ساعت

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

خانم “آتیانوس” میگفت:

  • ساعت برای جوانان و نوجوانان، پدر و مادر است که دائم تذکر می دهند و میگویند این کار بکن و این کار را نکن. می پرسند کجا بودی؟ و کجا می خواهی بروی؟ و بازخواست می کنند که چرا دیر آمدی و یا وقت کار و مدرسه گذشته است.
  • برای زن جوان، مادر شوهری است دلسوز و مهربان که بر مبنای دلسوزی و علاقمندی ایراد می گیرد و تذکر می دهد.
  • برای مردان جوان، کارفرمای سختگیر و علاقمند به نظم و ترتیب در کار است.
  • برای مرد، احساس مسئولیت نسبت به خودش و جامعه و خانواده می باشد.

ساعت در خواب های ما

اما ساعت در خوابهای ما دوستی است صدیق که دروغ نمی گوید. قصد فریب ما را ندارد، خیانت نمی کند، اما ممکن است اشتباه کند.

تعبیر خواب ساعت به سهل انگاری

اگر در خواب خود ببینید ساعتی غیر از ساعت همیشگی خویش به مچ دست بسته اید و یا در جیب دارید، خواب شما می گوید در کارهایتان دقت عمل نداشته و روی سهل انگاری و اهمال فرصت هایی را از دست می دهید.

تعبیر گرفتن ساعت در خواب

اگر در خواب خود ببینید کسی ساعتی به شما می دهد و یا ساعتی می خرید، نشان آن است که با دوستی خوب آشنا می شوید که راهنمای شما خواهد شد و تذکرهای مفید می دهد و اشتباهاتتان را متذکر می شود.

  • به هرحال ساعت هشداری است به بیننده خواب درباره نقشی که در جامعه و وظیفه ای که از وجهت شخص خودش دارد.

تعبیر خواب ساعن برج لندن

اگر بیننده خواب ساعت بزرگی مانند ساعت برج لندن ببیند، خواب او خبر می دهد که در تشکیلات عظیمی به خدمت گرفته می شود.

  • تشکیلاتی که عظمت و نظم و ترتیب دارد.
  • چشم همه مردم به آن است.
  • وظیفه ای بسیار بزرگ بر عهده او محول خواهند کرد.

ساعت خراب در خواب

اگر در خواب خود ببینید ساعتی دارید که آن ساعت کار نمی کند و خراب است، خوابتان می گوید و نشان آن است که نقصی در کار خودتان هست و در جایی اهمال نموده و قصور کرده اید.

تعبیر صفحه ساعت سیاه در خواب

اگر در خواب ببینید صفحه ساعت شما سیاه است و هیچ رقمی بر آن دیده نمی شود، با مساله ای بغرنج روبرو خواهید شد که قادر به حل آن مشکل نیستند.

قطع رابطه با خواب ساعت

اگر ببینید ساعتی در دست دارید که خودتان آن را باز کرده و نتوانسته اید مجددا ببندید و به کار بیندازید، دوست خوبی را از خود می رنجانید و موجب قطع رابطه صمیمانه ای می شوید.

اگر ببینید ساعت متعلق به دیگری را برداشته اید، به کسی خیانت می کنید.

  • اگر دیدید کسی ساعت را برداشته و بازپس نمی دهد، حقی از شما ضایع می گردد.
  • کسی مال شما را می برد و در کارهایتان اخلال می کند.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب