ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب ساس

تعبیر خواب ساس

تعبیر خواب ساس

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

ساس از حشرات است و درباره حشرات مفصل نوشته شده است  که دشمنان ضعیف و نادان و ناتوان بیننده خواب هستند.
 • دشمنانی که با نادانی آزار می رسانند و در این راه منظور و هدف خاصی ندارند.
 • ساس هم حشره ای است که باید همان تعبیر را داشته باشد، ولی اینطور نیست.
 • این از خصوصیات زندگی و نوع تغذیه ساس متفاوت می شود.
 • زیرا ساس در پنهان کردن خویش مهارت دارد و خون می خورد و شبها ظاهر می گردد.

تعبیر ساس به دشمن زیرک

نوشته اند ساس دشمنی است کثیف و لئیم و در عین حال ضعیف که زیرکانه آزار می رساند. بهره کار بیننده خواب را می برد و می خورد.

 • در خواب های ما معمولا حشرات دشمنان ضعیف محسوب می شوند.
 • اما حساب ساس با حشرات دیگر جدا است.
 • ساس غالباً لای شکاف و درز وسائل چوبی منزل پنهان می گردد و هر نوع سمی نیز در او اثر نمی کند.
 • ساس در خواب ما دشمنی است که بهره کار بیننده خواب را می برد و هرگاه اراده کند، زحمت به وجود می آورد.

تعبیر خواب در خوابهای ما

اگر در خواب خود فقط ساس ببینیم، او دشمن است.

 • اما اگر ساس را در اطاق دیدیم، دشمنی است که در کمین ماست.
 • اگر در خواب خود دیدید که ساس در لباس شماست؛ کسی از افراد خانواده خودتان نسبت به شما سوءنیت دارد و درصدد رسانیدن آزار و بردن مال شماست.
 • اگر ساس را در بستر خود ببینید، باید بدانید که همسرتان خوش نیت نیست. هرگاه فرصت را مناسب تشخیص دهد، خونتان را می خورد و می ریزد.

تعبیر کشتن ساس در خواب

اگر در خواب ببینید ساس را می کشید، بر دشمن چیره می شوید.

 • ولی اگر ساس را بکشید و از تنش خون بیرون بزند، مالی را که از دست داده اید باز می یابید. ولی نمی توانید جمع کنید. مالی است که مسترد شده، اما دیگر قابل استفاده نیست.
 • اگر ساس را در خواب خود بکشید و خون نداشته باشد، بر دشمن چیره می شوید و او را از بین می برید. ولی مالی را که از دست داده اید، نمی توانید بازستانید و فقط امنیت حاصل میکنید.

اگر ساس های زیادی در خواب ببینید، خوابتان می گوید دشمنان و بدخواهان زیادی دارید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب