ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب ساردین

تعبیر خواب ساردین

تعبیر خواب ساردین

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

ساردین از ماهیان است و ماهیان جمله خوب هستند. ساردین نیز در خواب نیکو است.

معبران سنتی ما راجع به ماهی نوشته اند، اما ماهیان را نمی شناختند که مشخص کنند.

 • ساردین نیز یک نام بیگانه است که به زبان فارسی وارد شده است.
 • اگر ماهی ساردین در خواب ببینید و بدانید که آن ساردین است، نعمت و برکت و خیر و خوبی است.

تعبیر خواب صید ساردین 

اگر ساردین را از دریا گرفته باشید، پول و نعمتی است که به زحمت در محیطی غیر از محیط زندگی خودتان به چنگ شما می افتد.

 • علت این است که ساردین ماهی مخصوصی است که در نقاط خاصی از دریا زندگی میکند و در فصول معین صید می شود.
 • لذا در خواب ضمن اینکه به پول و نعمت و بزرگی و عزت و جاه تعبیر می شود، این اشاره را نیز دارد که این بزرگی به زحمت و دور از محیط مألوف حاصل می گردد.
 • اگر در خواب دیدید که خودتان ساردین صید می کنید، دست به کار بزرگی می زنید که امکان پیشرفت و ترقی در آن زیاد است و دیگران را نیز می توانید منتفع سازید.
 • اگر ببینید که دیگران هم ساردین صید می کنند، همچنان نیکو است؛ زیرا بیننده خواب شما هستید، لاجرم سود آن عاید شما می شود.

ساردین آزاد در خواب

خوبی ساردین آزاد در این است که درسته باشد و سر و دم آن را نزده باشند.

 • اگر چنین باشد، وارث عملی سودبخش می شوید که برای شما چیزی ندارد.

ساردین کنسروی در خواب

اگر ساردین کنسروه و در قوطی باشد، پولی است که بدون زحمت و اندوخته به دست شما می رسد.

 • اگر دیدید کنسرو ساردین را باز کردید و خوردید و به دیگران هم تعارف نمودید، مال خویش را هزینه می کنید و دیگران را نیز در بهره گیری از آن سهیم می نمایید.
 • اگر کنسرو را باز کردید و دیدید فاسد شده است، غمی برای شما می رسد که در قبول آن ناچار هستید و غالبا خودتان موجد آن غم می باشید.
 • ولی اگر کنسرو فاسد را دور بریزید و نخورید و تعارف هم نکنید، از غم فارغ می شوید.

تعبیر آبزیان در خواب

به طورکلی دیدن آبزیان به استثنای چند نوع در خواب خوب است، مخصوصا اگر ماهی را سالم و درسته و بدون نقص ببینید.

 • ساردین یکی از ماهیان خوب است که دیدنش در خواب شگون و میمنت دارد.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب