ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

17 − 10 =

بستن
بستن

تعبیر خواب ساتور

تعبیر خواب ساتور

تعبیر خواب ساتور

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

ساتور وسیله ای است برای شکستن استخوان و تقسیم گوشت گاو و گوسفند مذبوح.

  • ساتور در خواب نیز کسی است که در انجام کارهای مشکل پیش قدم می شود و همیشه موفق و پیروز باز می گردد.

تعبیر خواب ساتور از دیدگاه معبران مختلف

«ابن سیرین» نوشته در خواب ساتور مردی شجاع و دلیر است که کارها را آسان کند.

معبران دیگر نیز درباره ساتور تقریبا همین عقیده را دارند و آن را کسی می دانند که همیشه مشکل ترین کار را انجام می دهد.

  • مثل شکستن استخوان که از عهده کاردهای معمولی برنمی آید.

تعبیر خواب ساتور در دست

اگر در خواب خود دیدید ساتوری در دست دارید، چنین شخصی در زندگی شما پیدا می شود و یا با کسی برخورد می نمایید که او مردی است قاطع و توانا که از قبول انجام کارهای دشوار شانه خالی نمی کند.

  • اگر در خواب ببینید ساتوری را از دست کسی دیگر می گیرید، به وسیله او با چنین شخصی آشنا می شوید و یا به وسیله همان شخص مشکلات خویش را از میان برمی دارید. همین طور است اگر شما ساتور را به دیگری بدهید.

تعبیر خواب ساتور شکسته

اگر دیدید ساتوری دارید که شکسته است و می دانید که خودتان آن را شکسته اید، نشان آن است که دوست خوب و مفیدی را از خود می رنجانید و او را از دست می دهید.

  • اگر در خواب ببینید ساتوری هست که شکسته و معلوم نیست چه کسی آن را شکسته و شما درصدد تعمیر آن بر می آیید، به شخصی که دچار مشکل شده، کمک می کنید.
  • از دوست قدرتمند و رنجیدهای دلجویی به عمل می آورید و او را باز می یابید.

به هرحال ساتور در خواب قاطعیت و برندگی است.

  • اگر وامدار هستید و در خواب ببینید ساتوری به دست دارید، کسی به یاری شما می شتابد و احتمالا وام شما را می پردازد و با کمک موثر می کند.
  • اگر بیمار باشید و چنین خوابی ببینید، طبیبی حاذق و دانا به شما کمک میکند و سر راهتان قرار می گیرد و در معالجه بیماری برای شما مفید واقع می شود.
  • اگر جوانی در خواب ببیند ساتوری نو و براق و برنده در دست دارد، شغل مناسب و آبرومندی پیدا میکند.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب