ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سیزده + 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب زین

تعبیر خواب زین

تعبیر خواب زین

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

زین شغل و حرفه شماست و کاری است که می کنید و با درآمد آن معاش خویش را تامین می نمایید.
  • ولی برخی از معبران نوشته اند که زین همسر است که البته این درست نیست.
  • چه که در دنیای امروز مرد چنان تسلطی بر زن ندارد که زن به صورت زین در خواب متجلی شود.

تعبیر زین محکم و استوار در خواب

اگر در خواب خود ببینید زین محکم و استواری دارید، به زندگی خویش می توانید اطمینان و اعتماد داشته باشید.

  • خواب شما خبر می دهد که همه کارها بر وفق مراد انجام می پذیرد و جایی برای تشویق و نگرانی نیست. ا

زین کردن حیوانات در خواب

اگر در خواب ببینید زین را پشت اسب نهاده اید، خوب است.

ولی اگر زین را پشت استر و الاغ قرار داده باشید، خوب نیست و خواب شما می گوید کارهایتان را نادرست و ناباب انجام می دهید و به مشکل بر می خورید.

گرفتن یا خریدن زین خوب است، ولی بخشیدن یا فروختن آن شکست و نامرادی خبر می دهد.

 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب