ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

یک + 11 =

بستن
بستن

تعبیر خواب زیلو

تعبیر خواب زیلو

تعبیر خواب زیلو

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

زیلو در خواب تملک و انتفاع و تمتعی است که از تملک چیزی می بریم.

  • به زبان دیگر زیلوی ما کار ماست؛ زندگی ماست و مایملک ما. 

تعبیر زیلوی گشاده در خواب

اگر زیلو در خواب گشوده و گسترده باشد، خواب می گوید کارمان به مراد و به دلخواه پیش می رود و بر آنچه که داریم و گرد آورده ایم، مسلط می باشیم. به خصوص اگر بر زیلوی گسترده نشسته باشیم.

  • معبران قدیمی نوشته اند اگر زیلو گسترده و باز باشد، دلیل است براینکه عیش و روزی بر بیننده خواب فراخ و میسر می شود و این تعبیر کاملا درستی است.

تعبیر زیلوی تاشده در خواب

اما اگر در خواب زیلویی ببینید که جمع کرده و تا شده باشد و در عالم خواب بدانید که آن زیلو به شما تعلق دارد، خواب شما می گوید که آسیب پذیر شده اید و حقی از شما ضایع می گردد و مالی را از کف شما بیرون می برند.

  • اگر آن زیلوی جمع شده و تا شده به شما تعلق نداشته باشد، خواب شما می گوید به مال کسی مسلط می شوید و در حق دیگری داوری می کنید و یا حق داوری می یابید.

تعبیر خواب زیلوی بی نهایت

اگر در خواب ببینید زیلویی دراز دارید که ندانید آن زیلو تا کجا گسترده شده و انتهای آن به کجا ختم می شود، نشان آن است که ارزوی محال می کنید و توقع و انتظار تان از استحقاق و لیاقت شما می باشد.

تعبیر خواب زیلوی تمیز و کثیف

اگر ببینید زیلویی تمیز و پاکیزه و نو دارید، روزگار به شما روی خوش نشان می دهد.

  • ولی اگر بیننده خواب ببیند که زیلویی پاک و تمیز و نو را گسترد و بر آن نشست، خوابی است نیکو؛ چه که خبر از کامیابی و یافتن دولت و سلامت و طول عمر می دهد.

ولی اگر زیلو چرکین و کثیف باشد، روزگار بیننده خواب به سختی می افتد و زندگی چهره زشت خودش را می نمایاند.

جمع کردن زیلو در خواب خوب نیست.

  • چه که معبران نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند زیلوی متعلق به خودش را جمع کرد و لوله و کناری نهاد، نشان آن است که عمر خویش را تباه و تمام کرده و روزگارش به سر رسیده و این در خواب خبر از پایان عمر می دهد.

تعبیر زیلو به آبرو

اگر در خواب ببینید اطاق های متعددی دارید و آن اطاق ها را با زیلو مفروش کرده اید، نشان آن است که با زیاد خواهی آبرو و موقعیت خویش را به خطر می افکنید.

اگر در خواب شما جایی زیلو باشد و جایی اصلا فرش نباشد، خوب است. این بهتر از آن است که جایی زیلو و جایی فرشهای گرانبها باشد.

تعبیر خواب زیلو های سوراخ

زیلوی سوراخ خبر از بیماری همسر بیننده خواب می دهد و زیلوی سوراخ و سوخته میگوید بیننده خواب با همسرش نقار و کدورت خواهد یافت، یا اینکه مال خود را تباه می کند و به خویش زیان و ضرر می رساند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب