ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب زکام یا سرماخوردگی

تعبیر خواب زکام یا سرماخوردگی

تعبیر خواب زکام (سرماخوردگی)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

زکام به ظاهر بیماری کم اهمیتی است و خیلی زود رفع می شود.
  • در خواب نیز گویای کسالتی است که اهمیت چندانی نمی تواند داشته باشد.
  • چنانچه در خواب خود ببینید زکام شده اید، مختصر کسالتی پیدا می کنید که زود زائل می شود.
  • حتی غم و غصه نیست.
  • زکام گویای کسالت و تکدر خاطر و افسردگی کوچکی است که تغییر زیادی در زندگی بیننده خواب ایجاد نمی کند.
  • زکام همچنان که در بیداری آب سر و چشم و بینی را روان می سازد، غم و اندوه و کسالت مختصری است که زمانی کوتاه و اندک شما را در هم می ریزد؛ اما زدوده می شود و از میان برداشته می گردد. عقده ای است که خالی می شود.
  • اگر ببینید آب از بینی شما می چکد و این به علت زکام است، بقدر همان آب بینی غم و رنجی در شما ایجاد شده بعد از بین می رود.

تعبیر دیدن زکام شدن دیگران در خواب

اگر در خواب ببینید دیگری زکام شده، کسی هست که بر شما خشم می گیرد و تندم می کند.

اگر در خواب ببینید همسرتان زکام شده، علتی هست که از شما آزردگی دا. اگر زنی ببیند زکام شده، با شوهرش بگومگو میکند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب