ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب زوزه

تعبیر خواب زوزه

تعبیر خواب زوزه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

خیلی چیزها هستند که در خواب دیده نمی شوند، اما وجود دارند و به همین علت در خواب نیز تجسم و تظاهر می یابند.

 • مثل بوی خوش و ناخوش.
 • انواع صداها که شنیده می شوند، اما در خواب دیدنی نیستند.
 • زوزه نیز یکی از همین اصوات ناخوشایند است که گاه در خواب شنیده می شود.
 • اتفاق می افتد که در خواب صدای زوزه می شنوید، ولی هیچ چیز نمی بینید.
 • صبح که بیدار می شوید، به یاد می آورید که صدایی شنیدید؛ لیکن هیچ صحنه ای از خواب خود را بخاطر نمی آورید.
 • این نوع خواب و صدا شنیدن تعبیر ندارد و نباید ذهنتان را به خود مشغول دارد.

صدای زوزه همراه با دیدن صحنه

اتفاق می افتد که در خواب صحنه هایی می بینید، خودتان را در جایی مشاهده و یا حس می کنید آنگاه صدای زوزه می شنوید؛ این نوع صدا شنیدن با توجه به صحنه ای که دیده اید، قابل تعبیر می شود.

اصولا زوزه صدایی است که از سگ سانان شنیده می شود.

 • مثل سگ، گرگ، روباه، شغال و چند نوع دیگر که در آمریکا و آفریقا هستند، اما در آسیا یافت نمی شوند.
 • چون سگ سانان در خواب تعبیر چندان خوشی ندارند. صدای آنها هم خوب نیست و معبران برای صدای زوزه تعابیر خوبی ننوشته اند.

شنیدن زوزه در خواب خوب نیست و خبر بد تعبیر شده است.

 • اگر صدای زوزه سگ در خواب بشنوید، خبری بد و نامطلوب به شما می رسد؛ اما امنیت می یابید.
 • اگر صدای زوزه گرگ بشنوید، خبر بد به شما می رسد و امنیت و آرامشتان نیز به خطر می افتد.

تعبیر خواب شنیدن زوزه سگ

نوشته اند اگر زوزه سگ بشنوید، کسی از آشنایانتان می میرد؛ اما در شما و زندگی بیننده خواب ایجاد امنیت و سکون می کند.

تعبیر خواب شنیدن زوزه گرگ

اگر زوزه گرگ بشنوید، خبر بد به شما می دهند و به همان نسبت امنیت و آرامش خودتان نیز در معرض خطر قرار می گیرد. حتی ممکن است از نظر جانی دچار ناامنی شوید.

تعبیر خواب شنیدن زوزه شغال

اگر صدای زوزه شغال بشنوید، خبر بد می شنوید و به موازات آن مردم و بدگویان درباره شما حرف بد می زنند.

 • بدگویی و غیبت می کنند.
 • سعایت می کنند.
 • خبرچینی و تمامی می نمایند.
 • در نتیجه شما را سر زبانها می اندازند.

تعبیر خواب شنیدن زوزه روباه

اگر صدای زوزه روباه را بشنوید، خبر بد دریافت میکنید و به موازات آن اموالتان در معرض خطر قرار می گیرد.

 • کسانی هستند که مال شما را می خواهند ببرند و یا برده اند و یا توطئه ای ترتیب داده اند که زیان مالی برسانند.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب