ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

5 + 4 =

بستن
بستن

تعبیر خواب زهر و سم

تعبیر خواب زهر و سم

تعبیر خواب زهر و سم

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

معبران معتقدند که زهر در خواب مال حرام است.

  • این برداشت شرعی و اخلاقی نسبت به این مسئله است که مال حرام را زهر دانسته اند.
  • می خواستند به مردم بیاموزند و بگویند که مال حرام چون زهر کشنده است.

تعبیر خواب زهر از دیدگاه امام صادق (ع)

اما بهترین توجیه را از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند که فرمودند “زهر در خواب فرو بردن و فرو خوردن خشم است که به راستی وقتی کنترل اعصاب می رود که از کف انسان خارج شود، فروخوردن خشم چون زهر کشنده تلخ و ناگوار است”.

مال حرام نیز تلخ و ناگوار است، اما این در صورتی است که اخلاق یا تعهد باشد.

  • اگر اخلاق و تعهد شرعی نباشد، مال حرام را می برند و می خورند و هرگز تلخی احساس نمی کنند.
  • کما اینکه بسیاری از مردم اصولا با مال حرام چرخ معاش خویش را می چرخانند.

برخی از معبران دیگر نوشته اند که زهر در خوابهای ما نفعی است که به رنج و تعب حاصل شود.

  • هزینه کردن چنین مالی نیز برای دارنده اش دشوار و تلخ است.

با توجه به تاویلاتی که در بالا نقل شد، چنانچه در خواب ببینید زهر می خواهید بخورید و یا زهر در دست دارید، خودتان بهتر می توانید تشخیص دهید که کدامیک از تعابیر بالا در مورد شما صدق می کند. خشم خود را فرو می خورید و یا مال حرام به دست می آورید؟

تعبیر زهر دادن به کسی در خواب

اگر در خواب خود ببینید که زهر به کسی می دهید تا بخورد، برخلاف دنیای بیداری که این کار بر مبنای دشمنی انجام می گیرد، در خواب نشان ابراز دوستی و محبت است.

  • خواب شما می گوید غم او را می خورید و از اندوه و گرفتاریهایش میکاهید.

تعبیر زهر خوردن به ندامت کشیدن

اگر در خواب ببینید زهر خورده اید، نشان آن است که ندامت می کشید و یا دست به کاری بس دشوار می زنید که عدم توفیق در آن کار برای شما بسیار دردناک و رنج آور است.
اگر در خواب ببینید زهر خورده و مسموم شده اید و آثار مسمومیت در شما پدید امده همانطور که گفته شد، یا خشم خود را فرو می خورید و یا مال حرام به دست می آورید. در هر حال دچار عوارض نامیمون آن می شوید.

همین تعبیر هست اگر در خواب ببینید دیگری سم خورده و آثار مسمومیت در او پدید آمده است.

تعبیر خواب به زور زهر خوردن

اگر در خواب ببینید کسی به زور به شما زهر می دهد که بخورید، در حق شما محبت می کند و یا مورد عنایت بزرگی قرار می گیرید.

  • اگر ببینید که خودتان با میل و رغبت سم می خورید، کاری خلاف میل و رغبت انجام می دهید.

خود بیننده خواب با درنظر گرفتن موقعیتی که در بیداری دارد و کارهایی که می خواهد انجام دهد، بهتر می تواند تعابیر درست را بیابد.

با این وجود زهر از آنچه که گفته شد، بیرون نیست و نباید در بیننده خواب وحشت ایجاد کند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب