ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب زن و خانم

تعبیر خواب زن و خانم

تعبیر خواب زن (خانم)

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

عقاید مختلف معبران در تعبیر خواب زن

 • «ابن سیرین» نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و زن پیر گرفتاری های اوست.
 • معبران غربی نیز زن را از زندگی و مسائل مربوط به آن خارج نمی دانند.
 • معبران سنتی خودمان نیز تقریبا همین نظریه را ابراز داشته اند.
 • خانم «آتیانوس یونانی» می گفت «زن در خواب برای مرد هدف است و برای زن دشمن و رقیب».

دیدن زن شناخته شده و معروف در خواب هیچ تعبیری ندارد.

 • حتی اگر در خواب زنی را ببینید که هیچ شباهتی بین او و آن زن شناخته شده و معروف وجود نداشته باشد، اما در عالم خواب فکر و یا احساس کنید او آن زن متشخص و نامی است، باز هم خوابتان بی تفاوت است و هیچ تعبیری ندارد.

آنچه زن را در خواب محور قرار می دهد، تشخص و شهرت او نیست، بلکه زن بودن اوست.

 • شهرت و نام آوری و لباس و کبکبه وجه امتیاز زن نیست؛
 • چه که وقتی همه اینها را از او بگیرند، باز «زن» باقی می ماند.
 • زن موقعی در خواب محور قرار می گیرد و صاحب تعبیر می شود که مجهول و ناشناخته باشد.
 • و شما در خواب خود فقط او را به عنوان زن ببینید و بشناسید.
 • در چنین صورتی است که زن در خواب برای مرد هدف و مقصود است و برای زن رقیب و دشمن.
 • زیبائی و زشتی آن زن که در خواب می بینید، عظمت و یا حقارت هدف را باز می گوید.
 • یا برای زنان، بی خطر و خطرناک بودن رقیب و دشمن را حکایت می کند.

چاقی و لاغری در تعبیر دیدن زن در خواب

معبران حتی چاقی و لاغری زن را نیز دخیل دانسته اند، ولی چون معیار پسند زن در زمان های مختلف فرق می کند، چاقی و لاغری را معیار نمی گیریم.
 • مثلا نوشته اند «زن خوب و فربه فراخی نعمت باشد و زن زشت و لاغر تنگی و قحطی».
 • ملاحظه می فرمائید که چاقی زن را امتیاز تشخیص داده و لاغری را مرادت زشتی دانسته اند.
 • در صورتی که امروز زن چاق را نمی پسندند.
 • و زنان با زحمات زیاد و تحمل گرسنگی و رعایت رژیم و استفاده از حمام های مخصوص خود را لاغر نگه می دارند که زشت و نامطلوب نباشند.

تعبیر دیدن زن در خواب به نقل امام صادق (ع)

از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که «زن در خواب شادی و مقصود است و فراخی نعمت».
 

نکته :

توضیح درباره زن بسیار طولانی می شود، لذا با توجه به اینکه زن در خواب زندگی مرد است، تعبیر و تشخیص خوابها را به عهده بینندگان خوابها وامی گذاریم؛ چه که با در نظر گرفته شده تشخیص آسان می شود.
 
 • این نکته نیز باید اضافه شود که زنان خویشاوند هم در خواب در زمره زنان معروف شناخته می شوند و تعبیر ندارند.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب