ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب زندان

تعبیر خواب زندان

تعبیر خواب زندان

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

خانم «آتیانوس» معبر تعبیر خواب میگفت:

 • همه ما زندانی و اسیر هستیم، ولی نمی دانیم و نمی فهمیم.
 • دیوارهای زندان خود را نمی بینیم و مرزهای اسارت را نمی شناسیم.
 • در محدوده زندان خویش زندگی میکنیم راه می رویم و فعالیت می کنیم و همه اینها را نشانی از آزادی می شناسیم.

تفاوت زندان افراد از دیدگاه خانم آتیانوس

زندان اشخاص فرق می کند و هرکس اسیر و زندانی چیز به خصوصی است.

 • یکی از زندانی عواطف و احساسات خویش است.
 • یکی زندانی اخلاق بد خود می باشد.
 • دیگری اسیر طمع و حرص و آز است.
 • آن یکی زندانی جاه و جاه طلبی است.
 • بالاخره عده زیادی نیز اسیر جهل و نادانی هستند.

این کاملا درست است و اگر دقت کنید، می بینید حتی خود شما که هیچ نقصی در زندگی خویش نمی بینید، اسیر و زندانی هستید… منتها زندان خود را نمی بینید و مرزهای اسارت را نمی شناسید.

تجسم زندان ما در خواب

زندانی که ما در خواب خود می بینیم، نمود و تجسمی است:از همان زندان اخلاقی ما…

 • ذهن ما، ضمیر ناخودآگاه ما زندان را در خواب نشان می دهد که ما را آگاه و هوشیار و بینا کند.

تعبیر زندانی بودن در خواب

اگر در خواب خود ببینید که اسیر و زندانی هستید، خواب شما از همان زندان روحی شما خبر می دهد.

 • در بیداری خود این فرصت را دارید که فکر کنید و مرزهای اسارت خود را مشخص و معین نمایید.

تعبیر خواب بیرون از زندان بودن

اگر در خواب ببینید که بیرون از زندان هستید، نشان آن است که از غم و اندوه و گرفتاری های زندگی روزمره رها شده اید. آزادی دارید.

تعبیر خواب زندانی بودن در مکان نامشخص

اگر درون زندانی تنگ و تاریک باشید و ندانید آن زندان کجاست و چه نام دارد و اصولا چرا به آنجا منتقل شده اید، خوب نیست.

 • این خواب را شوم و بد دانسته و به گور تعبیر کرده اند.

تعبیر خواب زندانی بودن در مکان مشخص

ولی اگر ببینید زندانی هستید، زندانیان دیگری نیز با شما محبوسند و آن زندان در شهر شما قرار دارد و یا نامش فلان است، نشان زیان و خسران و گرفتاری و ابتلاست.

 • البته این بلا و ابتلا و گرفتاری بر هرکس فرق می کند. یکجور نیست.
 • توضیحی که در آغاز داده شد، می تواند روشنگر این ابتلا و گرفتاری باشد.

اگر در خواب خود ببینید شما را تحت الحفظ به زندان می برند، حفاظت و تامینی که دارید، اسارت زندان را تحت الشعاع قرار می دهد. این خوب است.

اگر ببینید که زندانی هستید، ولی درهای زندان را گشودند و به شما اجازه رفتن و کسب آزادی دادند، بهتر است.

 • یا با دست به بیرون اشاره کنند، یا از بیرون زندان شما را به خروج دعوت نمایند.
 • این خواب برای بیماران و وامداران و گرفتاران بسیار خواب خوبی است.

تعبیر زندان در خواب بیماران

اگر بیماری که امید به شفای خویش ندارد در خواب ببیند: زندانی است و کسی از بیرون او را دعوت می کند که از زندان خارج شود، یا اینکه کسی همراه او در زندان است و با انگشت به بیرون اشاره می کند و به او راه خروج را نشان می دهد، بسیار نیکو است؛

 • چون بیمار شفا می یابد.
 • اگر وامدار باشد، دین خویش را می پردازد.
 • اگر متهم باشد، رفع اتهام از او می شود.

تعبیر شناختن زندانبان در خواب

اگر در خواب خود زندانی را ببینید که در آن زندانی هستید و زندانبانی دارید که او را بنام و مشخصات می شناسید، خوب است.

 • چون شناخت زندانبان شناخت درد است و شناخت درد علاج را همراه می آورد.
 • این خواب شما را به نجات و رهایی و فراغ و راحت بشارت می دهد.

برعکس اگر ببینید زندانی هستید و زندانبان خود را نشناسید، او را شخص مجهولی بدانید، خوب نیست.

 • در این مورد نوشته اند اندوه و غم و غصه تشدید می شود.

خواب زندان دیدن و هم سلول داشتن بهتر از این است که ببینید درون زندان تنها هستید.

تنها در زندان به خصوص زندان ناشناخته خوب نیست.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب