ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب زنجیر

تعبیر خواب زنجیر

تعبیر خواب زنجیر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

زنجیر در خواب نشانه اسارت و پیوند انقیاد آمیز است و تعبیر آن متفاوت می شود وقتی که سر زنجیر به جاهای مختلف بسته باشد.

 • زنجیر یا باید به ما بسته باشد و یا به ما تعلق داشته باشد.
 • در غیر این صورت زنجیری در خواب دیده ایم که به ما مربوط نیست و نمی تواند محور خواب برای بیننده آن قرار بگیرد.

تعبیر خواب زنجیر بسته شده به دست ها

اگر در خواب خود ببینیم که زنجیر به دستهایمان بسته است، اگرچه ندانیم چه کسی آن را بسته است، نشان گرفتاری و اسارت است.

 • اگر ببینید یک سر زنجیر در دست شماست و سر دیگر زنجیر به در خانه بسته است، خواب می گوید گرفتار و اسیر عواطف و احساسات خویش هستید و گرفتاری خانوادگی خواهید داشت.

تعبیر خواب زنجیر روی میز کار

اگر در خواب ببینید که زنجیری روی میز کارتان افتاده و بدانید که متعلق به شماست، گرفتاری شما شغلی است.

 • اگر در خواب ببینید زنجیری در دست دارید که یک سر آن آزاد است و دنبالتان کشیده می شود، منبع گرفتاری خودتان هستید، آن را در خود دارید که هرجا بروید، با شماست.
 • این بیشتر می تواند اخلاقی باشد.

تعبیر داشتن زنجیر در خواب

اگر در خواب ببینیم فقط زنجیری داریم، اسیر گناه و آلودگی هستیم و یا می شویم.

 • معبران خود زنجیر را گناه و معصیت و فساد و تباهی تعبیر کرده اند.
 • حال اگر در خواب سینید زنجیری به شما بسته است و در خواب آن را می گشایید، می خواهید خویشتن را از اسارت برهانید.

داشتن زنجیر در خواب

 • داشتن نیروی تجاوز و تعدی است.
 • خود زنجیر تجاوز می باشد.
 • دست دراز کردن به مال و جان است.
 • اگر در خواب ببینید زنجیری را به جایی می بندید، به آن تجاوز می کنید.
 • اگر ببینید دیگری زنجیری به شما می بندد، مورد تجاوز او قرار می گیرید.

تعبیر زنجیر برای دختران جوان

دختران جوان از این بابت مستثنی هستند؛ چون داشتن زنجیر و بسته شدن به زنجیر و بستن زنجیر برای آنها عاطفی است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب