ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب زنجبیل

تعبیر خواب زنجبیل

تعبیر خواب زنجبیل

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

زنجبیل یکی از چاشنی های تند غذایی است که در بیداری به دهان خوش نمی آید، مگر به مقدار اندک و آمیخته به غذا.
  • در خواب نیز زنجبیل خوب تعبیر نشده و تلخکامی و نامرادی است.

دیدن زنجبیل به رنگ و به مقدار در خواب مهم نیست.

  • حتی اگر بخورید، طعم آن نیز هیچ چیز خاصی را نمی گوید.
  • همین که در خواب بدانید آنچه در دست و پا پیش روی خود دارید زنجبیل است، تلخکامی و نامرادی تعبیر می شود.

دیدگاه معبران در تعبیر خواب خواب زنجبیل

یکی از معبران نوشته “دیدن زنجبیل در خواب دلیل بر مضرت و زیان کند.”
دیگری نوشته است “زنجبیل در خواب دیدن دلیل بر خصومت و گفتگو کند.”

  • و در هر دو حال شیرینکامی نمی آورد و نشانی از غم و اندوه و همراه دارد.
  • زنجبیل کوبیده و نکوبیده یکی است.

تعبیر خواب شیرینی زنجبیل به شادی ابلهانه

شیرینی زنجبیل دار شادی ابلهانه ای است که در پایان به غم و اندوه می انجامد.

  • پختن شیرینی زنجبیلی، تهیه و تدارک گرفتاری و غم و غصه است.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب