ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

هفت − شش =

بستن
بستن

تعبیر خواب زمین

تعبیر خواب زمین

تعبیر خواب زمین

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

زمین را در خواب نمی بینیم، مگر به جهاتی خاص که همان جهات تعبیر را متفاوت می کنند.
 • اگر در خواب زمینی گسترده دیدیم، تعبیر دشت و صحرا و بیابان را دارد که در جای خود بیان شده است.
 • ولی اگر زمین را با کاری که روی آن انجام می دهیم محور خواب خویش تشخیص دادیم، تعبیر فرق می کند.

تعبیر زمین به عقیده معبران

معبران زمین را زن تشخیص داده اند و این بدان سبب بود که زمین بازدهی و سودبخشی دارد و زن نیز صاحب قدرت تولید مثل است و فرزندانی می آورد که محصول زندگی مرد هستند.

 • پیش از اینها که برده داری مرسوم بود و یک مرد مالدار و متنعم می توانست از بازار برده فروشان کنیز بخرد.
 • پس زمین را در خواب کنیزکان و زنان می دانستند و محصول این زمین را فرزندان کنیزکان و زنان تعبیر می کردند.
 • ولی اکنون که رسم برده داری منسوخ شده، طبعا زمین نمی تواند کنیزکان باشد، لذا از حد زن و همسر مرد تجاوز نمی کند.
 • به خصوص در شرایط فعلی که بیشتر مردان معتقد به زندگی با یک زن و همسر هستند و تعدد زوجات را معقول و مقرون به صلاح خانواده نمی دانند.

تعبیر زمین از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی 

موارد فوق عقیده معبران قدیمی است، ولی به نظر منوچهر مطیعی تهرانی معبر خواب،
 •  زمین زندگی بیننده خواب است.
 • آنچنان که «شیخ اجل سعدی» از دیدن دامن سبز فلک و داس مه نو یادش از کشته خویش می آید.
 • هنگام درو، ما نیز به دیدن زمین در خواب خود باید متوجه زندگی خویش باشیم و بذرهائی که کاشته ایم و محصولی که بر می داریم. از زشت و زیبا، از تلخ و شیرین، از نیکی و بدی، چه که هر چه بکاریم، همان را بر می داریم نه چیزی دیگر.

تعبیر خواب زمینی سبز و خرم

اگر در خواب خود زمینی سبز و خرم دیدید که معمور و مفرح بود و شما احساس کردید آن زمین به خودتان تعلق دارد، کامیاب می شوید و زندگی شما بقدر وسعت آن زمین گستردگی خواهد یافت و روزگار را به خوشی سپری خواهید کرد.

تعبیر خواب زمینی ویران

ولی اگر زمینی دیدید که مخروبه و ویران بود به جای علوفه سبز و درختان بارور گیاهان زردرنگ و ناکامی و بدی خواهد گذشت. پلاسیده در آن دیده می شد زندگی بی حاصلی خواهید داشت و عمر و زندگی شما با ناکامی و بدی خواهد گذشت.

تعبیر زمین محدود و وسیع در خواب

اگر زمینی محدود دیدید و همچنانکه گفته شد احساس کردید که به خودتان تعلق دارد زندگی شما محدود است، نه عمرتان، (اشتباه نکنید)
 • ولی اگر زمین وسیع بود زندگی شما وسعت خواهد داشت به اندازه آبادی و سرسبزی یا خشکی و ویرانی آن.

تعبیر کندن زمین در خواب

اگر در خواب ببینید زمین را می کنید و خاک آن را جمع می کنید، مالی به دست می آورید به اندازه همان خاک که میانبازید.
 • اگر احساس کردید آن زمین به دیگری تعلق دارد و شما در آن خاکبرداری می کنید از سرمایه دیگری سود می برید و مال دیگری را تصاحب می کنید.
 • اگر در خواب ببینید زمین را مثل چاه حفر می کنید و یا زیرزمین می کنید و گودالی در آن پدید می آورید نشان آن است که مال دنیا را با نیرنگ و فریب تحصیل می کنید بخصوص اگر زمین در عالم خواب به شما تعلق نداشته باشد.

خوردن خاک در خواب خوردن مال است.

 • اگر در خواب ببینید خاک زمین خودتان را می خورید مال خویش را هزینه می کنید.
 • چنانچه ببینید خاک از زمین متعلق به دیگری برمی دارید و می خورید مال دیگری را می خورید.

اگر در خواب ببینید زمین زیر پایتان ناگهان دهان گشود و شما در آن فرو رفتید خوب نیست.

 • بهتر این است که فردای آن شب که خواب دیده اید صدقه بدهید.
 • معبران نوشته اند اگر زمین کسی را ببلعد اشاره به مرگ بیننده خواب است.
 •  تعابیر از عقاید، سنت ها و بیشتر از اعتقادات مذهبی ریشه می گیرند.
 • بلعیدن زمین ریشه در افسانه ای دارد که نوشته اند حضرت موسی قارون منعم نزول خوار و ثروتمند معروف افسانه ای را نفرین کرد و در نتیجه زمین دهان گشود و قارون و گنجینه های او را بلعید و در کام خویش پنهان کرد.

تعبیر راه رفتن روی زمین

اگر ببینید در زمینی ناشناخته راه می روید رهسپار سفری می شوید که اگر زیان نداشته باشد متضمن هیچ سودی هم نیست.
 • اگر آن زمین را می شناختید به مسافرتی می روید که برای شما سودبخش است.

اگر در خواب ببینید زمینی دارید که در آن بنائی می کنید و چیزی می سازید خوب است.

 • اگر ببینید زمینی هست و مقداری مصالح ساختمانی آنجا ریخته و حدس زدید که آنجا قبلا بنا و ساختمانی بوده که ویران شده، خوب نیست.
 • خوابتان می گوید وارث اندوهی می شوید که در ایجاد آن دخالتی نداشته اید.

خرج کردن مال و اموال با خواب زمین

اگر در خواب خود ببینید از زمینی خاک برمی دارید و جائی دیگر می ریزید و آن زمین به شما تعلق دارد، خوابتان می گوید مال خود را خرج می کنید و در واقع به هدر می دهید
 •  اگر آن زمین به شما تعلق نداشت، مال دیگران را تباه می کنید.
 • اگر از آن زمین به زمین خودتان خاک ریختید، مال دیگران را به ناحق تصاحب می کنید.
اگر در خواب خود ببینید در زمینی کشت می کنید، کاری بزرگ و مفید انجام می دهید.
اگر ببینید از زمینی شن و سنگ جمع می کنید، پولی به دست می آورید.
شن و سنگ ریزه سمبل سکه هستند و پولی که به دست می آورید، مسکوک است.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب